Knygos ir knygų dalys

Povilaitis, A., Taminskas, J., Gulbinas, Z., Linkevičienė, R., Pileckas, M.
Lietuvos šlapynės ir jų vandensauginė reikšmė: monografija. Vilnius: Apyaušris, 2011. 327 p.

Laboratorijos