Biodestruktorių tyrimo laboratorija

Vadovas dr. ALGIMANTAS PAŠKEVIČIUS

Pagrindinės tyrimų kryptys – natūraliose ir antropogenizuotose ekosistemose paplitusių mikromicetų, mielių ir bakterijų ekologiniai ir biologiniai ypatumai. Mikroorganizmų bioįvairovė ir funkcionavimas ant neįprastų substratų bei užterštos aplinkos sąlygomis. Mikroorganizmų, gebančių pažeisti ir ardyti natūralias ir sintetines polimerines medžiagas, intensyviai produkuoti biologiškai aktyvias medžiagas, paieška. Mikroorganizmų panaudojimo biotechnologijose galimybių tyrimai. Vykdomas gyvenamosios ir darbo aplinkos mikrobiologinės būklės įvertinimas ir žalingų mikroorganizmų veiklą slopinančių priemonių paieška. Laboratorijoje sukaupta apie 3000 įvairių mikroorganizmų grynų kultūrų kolekcija.

Laboratorijos