Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija

Vadovas prof. habil. dr. JONAS MAŽEIKA

Pagrindinės tyrimų kryptys: aplinkos radioaktyvumo, branduolinės geofizikos ir branduolinės chronologijos tyrimai, metodų vystymas ir taikymas nagrinėjant branduolinės energetikos objektų (atominės elektrinės, radioaktyviųjų atliekų saugyklos ir kapinynai) ir aplinkos sąveiką bei nustatant aplinkoje vykstančių medžiagų pernašos procesų ir reiškinių chronologiją.

Laboratorijos