Augalų patologijos laboratorija

     Augalų patologijos laboratorijos mokslininkų pagrindinė tyrimų kryptis – Lietuvos gamtoje, agro- ir miško ekosistemose paplitusių augalų ligas sukeliančių mikroorganizmų, t. y.

  • grybų;
  • oomicetų;
  • bakterijų;
  • fitoplazmų;
  • virusų

fundamentiniai augalų patologijos tyrimai bei inovacijos, siekiant pagilinti žinias ligų prevencijos, valdymo ar kontrolės klausimais ekonomiškai svarbiausioms augalų rūšims.

     Atliekamų tyrimų pagalba siekiama:

-  Išsiaiškinti patogenų plitimo priežastis, suprasti mechanizmus, kurių pagalba patogenai patenka į augalus, veikia jų atsparumą;

-  Tirti evoliucinius procesus, kurie vyksta tarp augalų patogenų ir jų augalų-šeimininkų, siekiant tarpusavio sąveikų mechanizmus pritaikyti/ panaudoti efektyvesnėms genetinio atsparumo ir kitoms kontrolės strategijoms kurti;

-  Vystyti ir diegti naujas technologijas (inovatyvūs tyrimai) geresnei augalų ligų kontrolei, išlaikant ekologinę pusiausvyrą.

     Mokslinėje laboratorijoje atliekami darbai daugiausia skirti taikomiesiems augalų patologijos tyrimams:

-  fitopatogenų aptikimas ir (ar) išskyrimas;

-  klasifikavimas ir identifikavimas;

-  rūšių įvairovės nustatymas;

-  ligų sukėlėjų paplitimo (išplitimo) ir daromos žalos įvertinimas;

-  patogenų populiacijų genetiniai tyrimai;

-  mikroorganizmų biologinių ypatybių tyrimai;

-  patogenų ekologija ir epidemiologija;

-  augalų atsparumo ligų sukėlėjui(-ams) nustatymas;

-  fitopatogenų atsparumo cheminiams ir biokontrolės preparatams įvertinimas;

-  biologinės kontrolės tyrimai (pašalinimo ar valdymo vietinių ir egzotinių (introdukuotų, invazinių) augalų bendrijose).

     Laboratorijoje kaupiama ir palaikoma mikroorganizmų grynų kultūrų kolekcija, kurią sudaro virš 4 000 padermių. 

Laboratorijos