Floros ir geobotanikos laboratorija

Vadovas dr. VALERIJUS RAŠOMAVIČIUS

Pagrindinė tyrimų kryptis – Lietuvos floros ir augalijos įvairovės, struktūros, būklės ir raidos tyrimai. Pagrindinės mokslinių tyrimų kryptys: Lietuvos augalijos sintaksonominė sudėtis, pasiskirstymas ekosistemose ir šalies teritorijoje (leidžiama „Lietuvos augalija“); kritiniai ir stenotopiniai bei stenochoriniai siauros sistematinės apimties Lietuvos floros taksonai (baigtas leisti „Flora of the Baltic Countries“ sąvadas); gamtinė ir antropogeninė Lietuvos augalijos dinamika (augalinės dangos monitoringas, saugomos rūšys, botaniškai vertingos teritorijos, adventyvinė flora); lietuviškoji botanikos terminija; Botanikos instituto herbariumo (BILAS) kolekcijų palaikymas ir emendavimas.

Laboratorijos