Genetikos laboratorija

Vadovė dr. ELENA SERVIENĖ

Pagrindinė tyrimų kryptis - biocidinių sistemų molekulinių-fiziologinių savybių bei veikimo mechanizmų tyrimai. 

Vykdomi fundamentiniai darbai šiose srityse: molekuliniai toksinų veikimo mechanizmai; ląstelinio atsparumo virusams bei patogenams formavimas; ląstelės atsako į stresą raiška; mielių funkcinės genomikos tyrimai; biologinių sistemų funkcionavimo, sąveikos ir adaptacijos aspektai.

Laboratorijoje vykdomi šie taikomieji darbai: kilerinių mielių paieška Lietuvos gamtinėse ir gamybinėse vaisių-uogų vynų populiacijose; prokariotinių ir eukariotinių mikroorganizmų sekretuojamų toksinų poveikio augalų ir žmonių patogenams tyrimai. Atliekama vandens ir maisto pramonėje naudojamų apsaugos agentų efektyvumo analizė taikant modelinius mikroorganizmus; antivirusinių preparatų paieška ir tyrimai taikant mielių biocidines sistemas.

Laboratorijos