Projektai

Ūkio subjektų užsakymai

Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė (Salmuva)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Užsakovas: Apertika, UAB

Projekto trukmė: 2021–2022 m.

Salmonelėmis užkrėstų vištienos produktų dezinfekavimo ultravioletine šviesa analizė

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Užsakovas: UAB Apertika

Sutarties trukmė: 2021 - 2022 m.

Trumpalaikių tyrimų sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse projektai

Sistema virusų sklaidos kontrolei ir ekstremalių situacijų valdymui COVID-19 epidemijos sąlygomis (SVISCoM)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2021 - 2021 m.

ES struktūrinių fondų paramos projektai

Nanosidabro ir grafeno oksido rašalai (NEGOI) (EUREKA)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2021 - 2022 m.

Studentų mokslinė praktika

Sarcocystis parazitų paieška gamtinėse ekosistemose ir jų identifikavimas molekuliniais metodais

Projekto vadovai: dr. Živilė Strazdaitė-Žielienė

Projektas: Sarcocystis parazitų paieška gamtinėse ekosistemose ir jų identifikavimas molekuliniais metodais

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0110

Finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto tikslas: ugdyti studento gebėjimus biomokslų srityje bei įtraukti jį į šiuolaikinius mokslo tyrimus.

Uždavinys: taikant molekulinius tyrimų metodus įvertinti kokios Sarcocystis rūšys yra aptinkamos gamtinėse ekosistemose Lietuvoje

Sarcocystis gentis – tai vienaląsčių, viduląstelinių gyvūnų parazitų grupė, turinti dviejų šeimininkų gyvybinį ciklą. Galutiniai šeimininkai užsikrečia parazitais suėdę tarpinį šeimininką. Sarkocistos į gamtinę aplinką patenka kartu su galutinių šeimininkų išmatomis. Tarpiniai Sarcocystis šeimininkai parazitais užsikrečia per sarkocistomis užterštą dirvožemį, vandenį arba maistą. Sporocistos patekusios į aplinką yra infektyvios nepriklausomai nuo oro sąlygų ir išlieka gyvybingos aplinkoje daugelį mėnesių. Jos yra atsparios šalčiui, šilumai ir daugeliui dezinfekcinių medžiagų (įskaitant ir chlorą). Sarcocystis parazitai yra labai paplitę gamtinėje aplinkoje ir gali užkrėsti beveik visus stuburinius gyvūnus, įskaitant paukščius, roplius, žinduolius, tame tarpe ir žmogų. Kai kurios Sarcocystis rūšys yra patogeninės, patekusios į organizmą, sukelia sarkocistozę. Sergančių gyvūnų skerdena tampa netinkama mitybai, o kai kuriais atvejais nuo šios ligos gyvūnai žūva. Maistui vartodami parazitais užkrėstą žalią elnieną (S. truncatą,  S. sybilliensis, S. wapiti) arba arklieną (S. fayeri) žmonės rizikuoja apsinuodyti, nes šie parazitai išskiria toksinį 15 kDa baltymą, sukeliantį stiprų žmogaus organizmo atsaką. Aplinkos mėginių užterštumo sporocistomis tyrimai yra svarbūs siekiant išvengti infekcinių ligų, prognozuoti maistui naudojamų gyvūnų būklę bei užkirsti kelią infekcijų plitimui.

Projekto vadovė: dr. Živilė Strazdaitė-Žielienė

VGTU studentė: Agnė Baranauskaitė

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Projekto viešinimas

Biocidinių mielių paieška vandens ekosistemose ir jų antibakterinio aktyvumo profiliavimas

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projektas: Biocidinių mielių paieška vandens ekosistemose ir jų antibakterinio aktyvumo profiliavimas

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-22-0108

Finansavimo šaltinis - Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“.

Projekto tikslas: ugdyti studento gebėjimus biomokslų srityje bei įtraukti jį į šiuolaikinius mokslo tyrimus.

Uždavinys: taikant mikrobiologinius ir molekulinius tyrimų metodus identifikuoti biocidines mieles iš vandens ekosistemų ir įvertinti jų antibakterinį aktyvumą.

Mielės – vienaląsčiai eukariotiniai mikroorganizmai aptinkami įvairiose gamtinėse nišose: ant augalų paviršiaus, dirvožemyje, ore ir vandenyje. Mielės konkuruodamos su kitais mikroorganizmais išskiria biocidines medžiagas, kurios slopina konkurentų augimą ir vystymąsi. Mielių biocidiškumas priklauso ne nuo konkrečių mielių rūšių, bet nuo jų kamienų. Tos pačios mielių rūšies skirtingi kamienai gali turėti visiškai skirtingą biocidinį poveikį arba išvis jo neturėti. Vienas iš mechanizmų, kuriuo mielės antagonistiškai veikia kitus mikroorganizmus yra baltyminių medžiagų - toksinų - sintezė ir išskyrimas. Dažniausiai tiriamas toksinų poveikis tų pačių arba giminingų mielių gentims, rečiau pelėsiniams grybeliams, o mažiausia duomenų yra apie jų poveikį bakterijoms. Dėl gebėjimo slopinti įvairių žmogui patogeninių mikroorganizmų augimą, biocidinės mielės gali būti pritaikomos daugelyje sričių: maisto pramonėje, žemės ūkyje, medicinoje. Pagrindinis mielių privalumas yra tas, kad jos gali greitai adaptuotis prie aplinkos sąlygų ir dauguma iš jų yra nepatogeninės.

Projekto vadovė: dr. Elena Servienė

VGTU studentas: Lukas Dobrovolskis

Projekto trukmė: 2020–2021 m.

Projekto viešinimas

Mielių rūšių įvairovė Lietuvos gėluosiuose vandenyse

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Studentas: Lukas Dobrovolskis

Projekto viešinimas

Nanostruktūrinių bakteriocinų veikimo efektyvumo moduliavimas

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Projekto trukmė: 2018–2019 m.

Podoktorantūros stažuotės

Kultivuojami svirpliai ateities maistui: saugumo tyrimai mikrobiotos aspektais

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Stažuotojas: dr. Dominykas Aleknavičius

Stažuotės trukmė: 2020–2022

Finansavimo šaltinis - ES struktūrinių fondų projektas, finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 veiklą „Stažuočių po doktorantūros studijų skatinimas”

Projekto Nr.: 09.3.3-LMT-K-712-19-0021

Tyrimu nagrinėjama labai šiuolaikiška ir aktuali tema – maistui kultivuojamų svirplių mikrobiologinė sauga. Tikslas - mokslinės kompetencijos ugdymas vykdant tarptautinio lygio tyrimus analizuojančius per pašarą svirpliams perduodamus žalingus mikroorganizmus, bei svirplių gebėjimą juos atpažinti ir jų išvengti. Modelinėmis rūšimis pasirinkti naminis (Acheta domesticus) ir jamaikinis (Gryllus assimilis) svirpliai, kurių naudojimo maisto pramonėje mikrobiologinis saugumas turi būti užtikrintas. Projekto uždavinys - nustatyti maistui kultivuojamiems naminiams ir jamaikiniams svirpliams su pašaru perduodamus mikroorganizmus bei įvertinti jų poveikį svirplių uoslei ir elgsenai. Projekto idėja – nustatyti ir palyginti kokie žalingi mikroorganizmai maistui kultivuojamiems dviejų rūšių svirpliams yra perduodami per jiems auginti naudojamus pašarus bei įvertinti, ar šie vabzdžiai geba atskirti modeliniais žalingais mikroorganizmais užkrėstą pašarą. Gautos žinios bus naudingos tobulinant maistinių vabzdžių auginimo gerąją higienos praktiką. Atlikus pašarų ir jais šertų svirplių metagenomines analizes bus nustatyti žalingi mikroorganizmai, kurie mitybos grandine, per pašarą, perduodami svirpliams ir aptinkami ne tik svirpliuose, kaip maisto žaliavoje, bet ir juos perdirbus – galutiniuose produktuose. Nustatyta mitybine grandine perduodamų mikroorganizmų sudėtis leis parinkti optimalias svirplių, kaip maisto produkto, mikrobiologinį saugumą užtikrinančias priemones. Planuojami svirplių elektrofiziologiniai ir elgesiniai tyrimai, testuojant modelinių mikroorganizmų lakiuosius organinius junginius, leis sužinoti, ar šie vabzdžiai atskiria jiems potencialiai pavojingą pašarą ir geba sąmoningai jo vengti. Stebimas mažesnis užkrėsto pašaro suvartojimas svirplių augintojams galėtų identifikuoti jo netinkamumą.

COST

CA18113 Understanding and exploiting the impacts of low pH on micro-organisms

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2019-2023

Parama tyrėjų išvykoms

Dotacijos sutartis. Mokslinės kompetencijos kėlimas tarptautiniame renginyje

Projekto vadovai: dr. Bazilė Ravoitytė

Dotacijos sutartis. Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai kelti

Projekto vadovai: dr. Juliana Lukša

Trumpalaikė mokslinė išvyka

Projekto vadovai: Iglė Vepštaitė-Monstavičė

Projekto viešinimas

Trumpalaikė mokslinė išvyka kompetencijai biomoksluose kelti

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Mokslininkų grupių projektai

Universalūs priešvirusiniai junginiai: kūrimas, atranka ir mechanizmo tyrimas (UNAVIR_KARMA)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2014 - 2016 m.

Žudymo ir atsparumo ryšys Saccharomyces cerevisiae K2 kilerinės sistemos funkcionavime (ŽARA)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2013 - 2015 m.

Sisteminis jautrumą K2 toksinui moduliuojančių S. cerevisiae genetinių faktorių identifikavimas (TOKSINAS)

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2011 - 2012 m.

Nacionalinės mokslo programos

Agroekosistemų mikrobiota klimato kaitos sąlygomis: struktūra ir dermės mechanizmai

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2015 - 2018 m.

Bakteriocinų kaip biokonservantų mikrokapsuliavimo tyrimai

Projekto vadovai: doc. dr. Elena Servienė

Projekto trukmė: 2014–2015 m.

7-osios programos projektai

Enhanced chitin-based biosorbents for drinking water purification (ChitoClean)

Projekto vadovai: dr. Loreta Levinskaitė , dr. Vytautas Boleslovas Melvydas

Projekto koordinatorius: AIT Austrian Institute of Technology

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Laboratorijos