Projektai

Rūšinės ir funkcinės įvairovės reikšmė vandens ekosistemų paslaugoms didėjant eutrofikacijai ir cheminei taršai

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2015–2018 m.

Invazinių rūšių adaptacija ir jų poveikis įvairaus sudėtingumo vandens ekosistemoms (INSIST)

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2012 - 2014 m.

Svetimkraščių vėžiagyvių invazijų įtaka mitybos tinklo sandarai ežeruose (SVETIMI TINKLE)

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

 Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Biologinių sistemų funkcijų, reakcijų, adaptacijos tyrimai ir taikymo perspektyvos

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Pagrindinės temos:

- Kompleksiškai tirti biologinius procesus, vykstančius skirtinguose gyvybės organizacijos lygmenyse, nuo ląstelės iki ekosistemos, panaudojant ir derinant inovatyvius ir standartinius tyrimų metodus ir metodologijas, gauti fundamentinių žinių apie biologinių sistemų funkcijas, reakcijas ir adaptaciją gamtinės ir antropogeninės kilmės trikdžiams siekiant biologinių procesų ir evoliucijos bei jų tvarumą užtikrinančių veiksnių supratimo.

- Numatyti naujų fundamentinių žinių taikymo perspektyvas, parengti biologinių sistemų funkcijų ir reakcijų vertinimo metodologijas ir biologinių sistemų tvarumo išsaugojimo rekomendacijas.

Dafnijų sezoninių fenotipų biocheminiai-proteominiai tyrimai ir jų panaudojimas taršos indikacijai (SEZOFEN)

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Projekto trukmė: 2010 - 2011 m.

Eksperto paslaugos atstovavimui ES ežerų ekologinės būklės vertinimo pagal dugno bestuburius metodo interkalibracijos procese (Interkalibracija)

Projekto vadovai: dr. Kęstutis Arbačiauskas

Užsakovas: Lietuvos Aplinkos apsaugos Agentūra

Sutarties trukmė: 2011 m.

Laboratorijos