Projektai

Abipus Lietuvos/Baltarusijos ir Lietuvos/Rusijos valstybinių sienų esančių užliejamų pievų buveinių biologinės įvairovės Nemuno baseine išsaugojimas

Projekto vadovas: dr. Saulius Švažas

Projekto trukmė: 2010–2011 m.

 

Karvelio keršulio perėjimo ekologijos ir populiacijos genetinės struktūros tyrimai rytų Baltijos regione

Projekto vadovas: dr. Saulius Švažas

Projekto trukmė: 2009–2011 m.

 

Tarptautinės svarbos migruojančių ančių populiacijų tyrimai Nemuno deltoje

Projekto vadovas: dr. Saulius Švažas

Projekto trukmė: 2009–2010 m.

 

Migruojantys vandens paukščiai ir paukščių gripas Lietuvoje

Projekto vadovas: dr. Saulius Švažas

Projekto trukmė: 2009–2010 m.

 

Lietuvos Nemuno deltos projektas kaip sudėtinė JT Aplinkos Programos ir Pasaulinio Aplinkos Fondo „Afrikos-Eurazijos paukščių migracinių kelių programa“ dalis  

Projekto vadovas: dr. Saulius Švažas

Projekto trukmė: 2009–2010 m.

 

 

Woodpigeon population

Projekto vadovai: dr. Saulius Švažas

Sutartis su Federacion de Caza de Euskadi (Ispanija).

Projekto trukmė: 2017–2018 m.

Conservation of biodiversity intransboundary floodplains in the Nemunas River basin, shared by Belarus, Russia and Lithuania (OMPO-10)

Projekto vadovai: dr. Saulius Švažas

Užsakovas: Migratory Birds of the Western Palearctic

Projekto trukmė: 2011 - 2013 m.

Conservation of biodiversity intransboundary floodplains in the Nemunas River basin, shared by Belarus, Russia and Lithuania

Projekto vadovai: dr. Saulius Švažas

Projekto koordinatorius: Migratory Birds of the Western Palearctic, Prancūzija

Projekto trukmė: 2009 - 2011 m.

Laboratorijos