Mokslo populiarinamieji straipsniai

Žalakevičius M., Bartkevičienė G., Stanevičius V. 2013. Klimato kaitos poveikis gamtai. Žurnalas apie gamtą, 2013, Nr. 4, 28-33 psl.

Laboratorijos