Knygos ir knygų dalys

Kozulin, A., Janaus, M., Kuresoo, A., Mischenko, A., Natykanets, V., Serebryakov, V., Stanevicius, V., Svazas, S., Viksne, J.

Common Teal [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin, A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 38–48.

 

Kozulin, A. ,  Janaus, M., Kuresoo, A. Mischenko, A., Natykanets, V., Serebryakov, V., Stanevicius, V., Svazas, S., Viksne, J. 

Mallard [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin, A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 49–68.

 

Svazas, S., Janaus, M., Kozulin, A., Kuresoo, A., Mischenko, A., Natykanets, V., Stanevicius, V., Serebryakov, V., Viksne, J.

Garganey [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin, A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 88–103. 

 

Kuresoo, A.,  Mednis, A., Janaus, M., Kozulin, A., Mischenko, A., Serebryakov, V., Stanevicius, V., Svazas, S.

Northern Shoveler [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin, A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 104–117.

 

Serebryakov, V., Czajkowski, A., Janaus, M., Kozulin, A., Mischenko, A., Ostrovskij, O., Stanevicius, V., Svazas, S.

Feruginous Duck [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin , A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 118–129.

 

Viksne, J., Janaus, M., Kozulin, A., Mischenko, A., Ostrovskij, O., Serebryakov, V., Stanevicius, V., Sukhanova, O., Svazas, S.

Pochard [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin , A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 130–149.

 

Janaus, M., Kozulin, A.,  Kuresoo, A., Mischenko, A., Serebryakov, V., Stanevicius, V., Sukhanova, O., Svazas, S., Viksne, J.

Tufted Duck. [ In: J. Viksne, S. Švažas, A. Czajkowski, M. Janaus, A. Mischenko, A. Kozulin, A. Kuresoo, V. Serebryakov. Atlas of  Duck Populations in Eastern Europe. Vilnius: Akstis, 2010], p. 150–166.

 

Burba, A., Ivinskis, P., Stanevičius, V., Baranauskas, K., Rimšaitė, J., Gudžinskas, Z.  

Vilniaus miesto saugomos teritorijos. Vilnius: Petro ofsetas, 2009. 32 p.

 

Stanevičius, V. 

Rudakaklis kragas (p. 176),  didysis baublys (p. 179), didysis baltasis garnys (p. 181), pilkoji žąsis (p.  184), pilkoji antis (p. 186), rudė (p. 189), didysis dančiasnapis (p. 192), švygžda  (p. 210), plovinė vištelė (p. 211). Knygoje: Lietuvos raudonoji knyga. Lututė, 2007. 

Raudonikis, L., Stanevičius, V., Brazaitis, G., Sorokaitė, J., Treinys, R., Dagys, M., Dementavičius, D.
Europos Bendrijos svarbos gyvūnų rūšių monitoringo metodikos: paukščiai. Vilnius: Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas, 2006. 304 p.

Laboratorijos