Publikacijų sąrašas

 

Moksliniai straipsniai Thomson Reuters Master Journal List sąraše ir kituose recenzuojamuose leidiniuose

 

Moksliniai straipsniai leidiniuose, referuojamuose Thomson Reuters Web of Science (WoS) duomenų bazėje ir turinčiuose citavimo rodiklį Journal Citation Reports (JCR) 

 

Stanevičius, V., Švažas, S., Raudonikis, L., Gražulevičius, G.  (2009) Non-breeding concentrations of the Tufted Duck Aythya fuligula in Lithuania. Ekologija. 55 (1): 29–39.

Švažas, S., Morkūnas, M., Verhagen, J., Fouchier, R., Morkūnas, J., Mundkur, T., Czajkowski, A., Sruoga, A., Butkauskas, D., Krejaras, R., Jurgelevičius, V., Pridotkas, G., Milius, J., Tubbs, N., Stanevičius, V. (2012) Surveillance of wild waterbirds for avian influenza viruses in Lithuania. Veterinarija ir zootechnika. 60(82): 72–78.

Butkauskas, D., Švažas, S., Bea, A., Prakas, P., Olano, I., Grishanov, G., Mischenko, A., Kozulin, A., Stanevičius, V., Baldi, A., Huysentruyt, F., Vaitkuvienė, D., Red'kin, Y. (2019) Designation of flyways and genetic structure of Woodpigeon Columba palumbus in Europe and Morocco. European Journal of Wildlife Research. 65 (6): art. no. 91.
Prakas, P., Butkauskas, D., Švažas, S., Stanevičius, V. (2018) Morphological and genetic characterisation of Sarcocystis halieti from the great cormorant (Phalacrocorax carbo). Parasitology Research. 117 (11): 3663-3667.
Prakas, P., Butkauskas, D., Švažas, S., Juozaitytė-Ngugu, E., Stanevičius, V. (2018) Morphologic and genetic identification of sarcocystis fulicae n. sp (Apicomplexa: sarcocystidae) from the Eurasian Coot (Fulica atra). Journal of Wildlife Diseases. 54 (4): 765-771.
Žalakevičius, M., Stanevičius, V., Švažas, S., Bartkevičienė, G. (2012) The importance of potential impact of climate change on bird species composition in designing effective ways of bird protection and management : a case study from the eastern Baltic region. Journal of environmental engineering and landscape management. 20 (2): 138–146
Butkauskas, D., Švažas, S., Tubelytė, V., Morkūnas, J., Sruoga, A., Boiko, D., Paulauskas, A., Stanevičius, V., Baublys, V. (2012) Coexistence and population genetic structure of the whooper swan Cygnus cygnus and mute swan Cygnus olor in Lithuania and Latvia. Central European journal of biology. 7 (5): 886–894
Bea, A., Švažas, S., Grishanov, G., Kozulin, A., Stanevičius, V., Astafieva, T., Olano, I., Raudonikis, L., Butkauskas, D., Sruoga, A. (2011) Woodland and urban populations of the woodpigeon Columba palumbus in the eastern Baltic region. Ardeola. 58 (2): 315–321

Laboratorijos