Knygos ir knygų dalys

Žalūdienė, G.
Juozo Lukoševičiaus Žemės gelmių raidos koncepcija. Vilnius: Geologijos ir geografijos institutas, 2005. 128 p.

Laboratorijos