Projektai

Nacionalinės mokslo programos: 
 
„Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Kvartero šiltmečių paleoaplinkos pokyčių cikliškumas, dinamika ir kaitos modeliai“.
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 2012-2014 m
 
„Lietuvos ekosistemos: klimato kaita ir žmogaus poveikis“ projektas „Pagrindinių kvartero šiltmečių paleoaplinkos sąlygų ir jų kaitos cikliškumo nustatymas“. 
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 2010-2011 m
 
 
Prioritetinės mokslo krypties ,,Ekosistemų ir klimato pokyčiai” mokslinio tyrimo darbas „ Klimato kaitos atspindys paskutiniojo ledynmečio-tarpledynmečio ciklo nuosėdose“ (PALEOKLIMATAS).
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 2007-2009 m 
 
 Mokslininkų grupių projektai:
 
"Moreninių nuogulų sedimentacija ledyno aplinkoje ir jos modelio vizualizavimas" 
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 2006 m
 
"Silicitinės uolienos kaip žaliava priešistoriniams dirbiniams", darbo vadovas.
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 2005 m
 
Mokslo programa "Kultūrinio landšafto raida per 5000 metų Virvytės, Minijos, Varduvos aukštupiuose", Geologijos ir geografijos instituto vykdytos dalies "Regioniniai ir lokalūs kraštovaizdžio bei augalijos vegetacijos pokyčiai" 
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 2001-2004 m.
 
Kompleksinis darbas "Raigardo slėnio-unikalaus kultūros ir gamtos paminklo-raida ir vaidmuo dvasinėje kultūroje".
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė:  1998-1999 m. 
 
Mokslo programa "Akmens amžius Pietų Lietuvoje", darbo vadovas. 
 
Projekto vadovas: Valentinas Baltrūnas
Projekto trukmė: 1994-1997 m: 
 
Valstybinė mokslo programa "Lietuvos Žemės gelmių raida ir jų išteklių kitimo prognozė"(Litosfera). 
 
Programos tarybos pirmininkas: Valentinas Baltrūnas
Programos trukmė:  1996-2001 m.
 

Laboratorijos