Publikacijų sąrašas

Baltrūnas V., Zinkutė R., Šeirienė V., Katinas V., Karmaza B., Kisielienė D., Taraškevičius R., Lagunavičienė L. 2013.  Sedimentary environment changes during the Early-Middle Pleistocene transition as re corded by the Daumantai sections in Lithuania. Geological quarterly. Vol. 57, iss.1, p. 45-60.
Baltrūnas V., Šeirienė V., Molodkov A., Zinkutė R., Katinas V., Karmaza B., Petrošius R., Taraškevičius R., Piličiauskas G., Schmölcke U., Heinrich D., 2013. Depositional environment and climate changes during the late Pleistocene as recorded by the Netiesos section in southern Lithuania. Quaternary international. Vol. 292, p. 136-149.
Karmazienė, D., Karmaza, B., Baltrūnas, V., 2013. Glacial geology of North Lithuanian ice marginal ridge and surrounding plains. Baltica. Vol. 26 (1), p. 57–70.
Baltrūnas V., Valiūnas J., Šliaupa A., Bagdanavičiūtė I. 2011. Environmental geological mapping for territorial planning. Baltica, Vol. 24, Special Issue. Geosciences in Lithuania: challenges and perspectives, p. 55–60.
Baltrūnas V., Karmaza B. 2011. Investigations of glacial deposits for reconstruction of palaeogeographical and palaeoglaciological environments. Baltica, Vol. 24, Special Issue. Geosciences in Lithuania: challenges and perspectives, p. 103–108.
Poškienė B., Baltrūnas V. 2011. Museum expositions and stocks as a part of information resources. Baltica, Vol. 24, Special Issue. Geosciences in Lithuania: challenges and perspectives, p. 69–72.
Stančikaitė M., Baltrūnas V., Karmaza B., Karmazienė D., Molodkov A., Ostrauskas T., Obukhowsky V., Sidorovich W. 2011. The Late Glacial history of Gornitsa foreland and Kovaltsy Palaeolithic site, W Belarus. Baltica. Vol. 24 (1), p. 25-36.
Baltrūnas V., Karmaza B., Molodkov A., Šinkūnas P., Švedas K., Zinkutė R. 2010. Structure, formation and geochronology of the late Pleistocene and Holocene cover deposits in South-Eastern Lithuania. Sedimentary Geology. Vol. 231(3-4), p. 85-97.
Baltrūnas V., Šinkūnas P., Karmaza B., Česnulevičius A., Šinkūnė E. 2009. The sedimentology of debris within basal ice, the source of material for the formation of lodgement till: an example from the Russell Glacier, West Greenland. Geologija. Vol. 51 (1-2), p. 12–22. - ISSN 1392-110X. [straipsnis>>>
Šinkūnas P., Česnulevičius A., Karmaza B., Baltrūnas V. 2009. Glacigenic landform features in marginal zone of Russell and Leverett glaciers, West Greenland. Geologija. Vol. 51(1-2), p. 23–32. - ISSN 1392-110X. 
Baltrūnas V., Karmaza B. 2009. Gelvonų apylinkių paleogeografija, geomorfologija ir geopaveldas. Gelvonai. Vilnius, p. 26-63. - ISBN 9789-9555-8909-9. 
Karmaza B., Baltrūnas V. 2009. Gelvonų apylinkių žemės gelmių sandara, raida ir ištekliai. Gelvonai. Vilnius, p. 19-25. - ISBN 9789-9555-8909-9.
Baltrūnas, V.; Šinkūnas, P.; Karmaza, B.; Dundulis, K.; Česnulevičius, A.; Kazakauskas, V.; Šeirienė, V.; Kukytė, D.; Januševičiūtė, E. 2008. Till as natural isolating cover and its sedimentation in glacial environment. Environmental engineering: the 7th international conference: selected papers: May 22-23, 2008, Vilnius, Lithuania. Vol. 1,  p. 65-70
Baltrūnas, V.; Karmaza, B.; Pukelytė, V. 2008. Multilayered structure of the Dzūkija and Dainava tills and their correlation in South Lithuania. Geological quarterly. Vol. 52, iss. 1, p. 91-99.
Baltrūnas V. 2008. Ledkalnių pėdsakai Lietuvoje. Geologijos akiračiai. Vol. 2 (70), p. 13-18. - ISSN 1392-0006.
Baltrūnas V. 2008. Akmens kelias į Lietuvą. Acta humanitarica universitatis Saulensis. Mokslo darbai. T. 6 Akmuo kultūroje (sud. D. Maskuliūnienė). Šiauliai: Šiaulių universiteto leidykla, p. 14-22. -  ISSN 1822-7309.
Baltrūnas V., Švedas K., Pukelytė V. 2007. Palaeogeography of South Lithuania during the last ice age. Sedimentary Geology. Vol. 193, p. 221-231. - ISSN 0037-0738. 
Karmazienė D., Karmaza B. & Baltrūnas V. 2007. Structural characteristics of Pleistocene deposits in North Lithuania. Applied Quaternary research in the central part of glaciated terrain (edited by Peter Johansson and Pertti Sarala): Proceedings of the INQUA Peribaltic Group Field Symposium 2006, Oulanka biological research station, Finland, September 11.–15. Geological Survey of Finland, Special Paper 46, p. 31-37.   
Baltrūnas V., Švedas K. & Pukelytė V. 2007. Periglacial conditions and deglaciation in Southern Lithuania during the Last Ice Age. Applied Quaternary research in the central part of glaciated terrain (edited by Peter Johansson and Pertti Sarala): Proceedings of the INQUA Peribaltic Group Field Symposium 2006, Oulanka biological research station, Finland, September 11.–15. Geological Survey of Finland, Special Paper 46, p. 39-46.  
Baltrūnas V. 2007. Morenų formavimosi ypatumai dabartinių kalnų ledynų aplinkoje. Geografija, Nr. 43(1), p. 52-60.
Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas D., Ostrauskas T. 2007. Egzotinė titnago bei titnago pakaitalų žaliava Lietuvos akmens ir žalvario amžiaus gyvenvietėse. Lietuvos archeologija, Nr. 31, p. 109-122.  
Baltrūnas V., Šinkūnas P. 2007. Moreninių nuogulų formavimasis dabartiniuose Grenlandijos ledynuose. Geologijos akiračiai, Nr. 1 (65), p.  29-37.
Karmaza B., Baltrūnas V., Kondratienė O., Kisielienė D. 2007. Žiegždrių atodanga – klimato kaitos ir prieledyninių marių raidos paleogeografinis metraštis. Geologijos akiračiai, Nr. 2 (66),p. 52-59.
Stančikaitė M., Baltrūnas V., Šinkūnas P., Kisielienė D., Ostrauskas T. 2006. Human response to the Holocene environmental changes in the Biržulis Lake region, NW Lithuania. Quaternary International. Vol. 150 (1), p. 113-129. - ISSN 1040-6182.
Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas T., Ostrauskas T. 2006. Siliceous rocks as a raw material of the prehistoric artefacts in Lithuania. Geologija Nr. 56, p. 13-26. - ISSN 1392-110X.
Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas T., Ostrauskas T. 2006. Distribution of the raw material for prehistoric flint artefacts in South Lithuania. Geografija. Nr. 42(2), p. 41-47. - ISSN 1392-1096.
Baltrūnas, V., Karmaza B. 2006. Gelvonų apylinkių paleogeografija, geomorfologija ir paveldas. Lietuvos lokaliniai tyrimai. Gamta: Biologija, Geografija, Geologija. Nr. 1 (1). Vilnius, Versmė, p. 153-162. - ISSN 1822-4857.
Baltrūnas V., Pukelytė V. 2006. Kartenos apylinkių geologija ir paleogeografija. Lietuvos lokaliniai tyrimai. Gamta: Biologija, Geografija, Geologija. Nr. 1 (1). Vilnius, Versmė, p. 163-174. - ISSN 1822-4857.
Karmaza B., Baltrūnas V. 2006. Gelvonų apylinkių žemės gelmių sandara, raida ir ištekliai. Lietuvos lokaliniai tyrimai. Gamta: Biologija, Geografija, Geologija. T. 1 (1). Vilnius, Versmė, p. 175-181. - ISSN 1822-4857.
Baltrūnas V., Šliaupa S., Karmaza B. 2005. Origin of the Great Nemunas Loops, South Lithuania. Geographie physique et Quaternaire. Vol. 59 (1), p. 3-15. - ISSN 0705-7199.
Baltrūnas V., Karmaza B., Karmazienė D. 2005. Pleistoceno nuogulų sandaros ir formavimosi ypatybės šiaurės Lietuvoje. Geologija. Nr. 52, p. 22-33. - ISSN 1392-110X.
Baltrūnas V., Karmaza B., Dundulis K., Gadeikis S., Račkauskas V. and Šinkūnas P. 2005. Characteristic of till formation during the Baltija (Pomeranian) Stage of the Nemunas (Weichselian) Glaciation in Lithuania. Geological Quarterly. Vol. 49(4), p. 417-428. - ISSN 1641-7291.
Baltrūnas V., Dundulis K., Gadeikis S., Karmaza B. and Račkauskas V. 2005. Basal till as a natural isolating cover: its formation and peculiarities. The 6th International Conference "Environmental Engineering", 26-27 May, 2005, Vilnius. Selected papers. Vol. I. Edited by D. Cygas and K. D. Froehner. 30-33. (ISI proceedings). - ISBN 9986-05-850-3.
Балтрунас В. А. 2005. Проблемы корреляции и стратиграфии ледниковых отложений Литвы. Материалы IV Всероссийского совещания по изучению четвертичного периода "Квартер-2005", Сыктывкар, Республика Коми, 23-26 августа 2005 г. c. 31-33. - ISBN 5-98491-013-6.
Baltrūnas V. 2005. Sedimentation and Palaeogeography of Glacial Tills. In: Evolution of Geological Environment in Lithuania (CD, ed. A. Zuzevičius). Vilnius: Institute of Geology and Geography, p. 110-116. - ISBN 9955-555-05-X.
Baltrūnas V., Diliūnas J., Karvelienė D. 2005. Forecast of Groundwater Resources and Quality Formation under Technogenous Impact. In: Evolution of Geological Environment in Lithuania (CD, ed. A. Zuzevičius). Vilnius: Institute of Geology and Geography, p. 224-230. - ISBN 9955-555-05-X.
Baltrūnas V., Karmaza B., Norvaišas I., Valiūnas J., Mikulėnas V. 2005. Geological Heritage and Its Preservation. In: Evolution of Geological Environment in Lithuania (CD, ed. A. Zuzevičius). Vilnius: Institute of Geology and Geography, p. 185-192. - ISBN 9955-555-05-X.
Baltrūnas V., Valiūnas J. 2005. Sustainable Development of the Geological Environment and Its Resources. In: Evolution of Geological Environment in Lithuania (CD, ed. A. Zuzevičius). Vilnius: Institute of Geology and Geography, p. 287-294. - ISBN 9955-555-05-X.
Baltrūnas V., Gaigalas A. 2004. Entropy of Pleistocene till composition as an indicator of sedimentation conditions in Southern Lithuania. Geological Quarterly. Vol. 48(2), p., 115-122. - ISSN 1641-7291.
Karmaza, B., Baltrūnas, V. 2004. Geological, geomorphological and hydrogeological heritage in Lithuania. Polish geological institute. Special papers, 13, p. 183-189. Baltrūnas V., Karmaza B., Kulbickas D., Pukelytė V. 2004. Mineralinės žaliavos bei jų paplitimas Virvytės, Minijos ir Varduvos aukštupiuose. Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr. 34, p. 33-44.
Baltrūnas V., Karmaza B., Stančikaitė M. 2004. Vembūtų plokščiakalvės ir piliakalnio gamtinės aplinkos ypatybės ir raida. Acta Academiae Artium Vilnensis-Vilniaus dailės akademijos darbai. Dailė, 34, 79-86. Baltrūnas V., Stančikaitė M., Karmaza B. 2004. Platelių duburio gamtinės aplinkos raida poledynmečio laikotarpiu. Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr.34, p. 67-78.
Švedas K., Baltrūnas V., Pukelytė_Baltrūnienė V. 2004. Pietų Lietuvos paleogeografija vėlyvojo pleistoceno Nemuno (Weichselian) apledėjimo metu. Geologija. Nr. 45(1), p. 6-15.
Baltrūnas V. 2004. Glacialinių nuogulų sedimentacija ir paleogeografija. Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (ats. red. V. Baltrūnas). Žurnalo "Litosfera" leidinys. Vilnius, p. 261-268.
Baltrūnas V., Karmaza B., Norvaišas I. 2004. Geologijos paminklai ir muziejai kaip informacijos šaltinis. Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (ats. red. V. Baltrūnas). Žurnalo "Litosfera" leidinys. Vilnius, p. 451-457.
Baltrūnas V., Diliūnas J., Karvelienė D. 2004. Technogeninis vandeningųjų sluoksnių pažeidžiamumas. Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (ats. red. V. Baltrūnas). Žurnalo "Litosfera" leidinys. Vilnius, p. 536-541.
Baltrūnas V. 2004. Geologinės aplinkos išsaugojimas ir panaudojimas ekstremalių situacijų atveju. Lietuvos žemės gelmių raida ir ištekliai (ats. red. V. Baltrūnas). Žurnalo "Litosfera" leidinys. Vilnius, p. 639-642.
Petrošius R., Karmaza B., Baltrūnas V. 2004. Geological, geomorphological and energoinformation peculiarites of the Devil's Hole. Earth's Fields and their Influence on Organisms. Proceedings of the International Seminar in Tamošava, June 3-6., 2004, p. 54-60.
Stančikaitė M., Baltrūnas V., Kisielienė D., Guobytė R., Ostrauskas T. 2004. Gamtinė aplinka ir gyventojų ūkinė veikla Biržulio ežero apylinkėse holoceno laikotarpiu.  Acta Academiae Artium Vilnensis. Nr. 34, p. 45-66.
Lietuvos Žemės gelmių raida ir ištekliai (ats. red. V. Baltrūnas). Vilnius: Petro ofsetas, 2004, 700 psl.
Baltrūnas V. 2003. Gamta kaip kultūros šaltinis. Vilnius: Andrena, 143 p.
Baltrūnas V., Dundulis K., Karmaza B., Gadeikis S. 2003. Character of erosional landslide processes in the region of the Large Meanders of the Nemunas river. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. Vol. 11( 3), p. 100-109
Baltrūnas V., Pukelytė-Baltrūnienė V. 2003. Pleistoceno morenų granuliometrinės sudėties santykinės entropijos kaitos ypatumai Pietų Lietuvoje. Geologija. Nr. 42(2), p. 45-50.
Baltrūnas V. 2002. Stratigraphical subdivision and correlation of Pleistocene deposits in Lithuania (methodical problems). Vilnius: Institute of Geology, 74 p.
Baltrūnas V. (sudarytojas), Andriušytė-Šukienė R., Karmaza B., Kvizikevičius L. ir kt. 2001. Ar tikrai Raigardas prasmego? Kompleksinių tyrimų duomenys. Vilniaus dailės akademijos leidykla. 134 p.
Baltrūnas V. (ats. red. ir sudarytojas), Barzdžiuvienė V., Blažauskas N., Dvareckas V. ir kt. 2001. Akmens amžius Pietų Lietuvoje (geologijos, paleogeografijos ir archeologijos duomenimis). Vilnius: Petro ofsetas. 260 p. 
Baltrūnas V., Puronas V. 2000. Žemės gelmių raidos ir jų išteklių kitimo tendencijų tyrimas Lietuvoje tarptautinių mokslo programų kontekste. Litosfera. Nr. 4, p. 121-128.
Satkūnas J., Mikulėnas V., Linčius A., Baltrūnas V. 1999. List of the most representative geosites of Lithuania. Polish Geological Institute. Special Papers, Warszawa. Vol. 2, p. 97-102.
Baltrūnas V. 1999. Vladimiro Vernadskio mokymas apie biosferą ir nūdiena. Geologija. Nr. 29, p. 110-116.
 
 
Pukelytė, V., Baltrūnas, V., Karmaza, B. (2022) Geoheritage as a source and carrier of culture, Lithuania. Geoheritage, 14 (1): art. no. 8.
Šeirienė, V., Karabanov, A., Baltrūnas, V., Karmaza, B., Katinas, V., Pukelytė, V., Rylova, T., Demidova, S. (2021) Correlation of Eemian sections in Lithuania and Belarus based on palaeomagnetic, radioisotope and palaeobotanic data. Geological Quarterly, 65 (3): art. no. 46.
Baltrūnas, V., Slavinskienė, G., Karmaza, B., Pukelytė, V. (2020) Effectiveness of a modern landfill liner system in controlling groundwater quality of an open hydrogeological system, se Lithuania. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management, 28 (4): 174–182.
Baltrūnas, V., Karmaza, B., Katinas, V., Pukelytė, V., Karmazienė, D., Lozovskis, S. (2020) Till macro- and microfabrics of mega-scale glacial lineations of Musa-Nemunelis Lowland, north Lithuania. Baltica, 33 (1): 85–96.
Baltrūnas, V., Karmaza, B., Pukelytė, V., Karmazienė, D. (2019) Pleistocene architecture and stratigraphy in the contact zone of ice streams and lobes in the south-eastern part of the Baltic Region. Quaternary International. 501: 21-32.
Baltrūnas V., Maksimov F.E., Kuznetsov V.Y., Karmaza B., Katinas V. (2015) Geochronology and palaeomagnetic records of the Snaigupele section in South Lithuania. Geochronometria. 42 (1): 172-181.
Baltrūnas V., Karmaza B., Zinkutė R., Katinas V., Paškauskas S., Pukelytė V. (2015) Inferences from geochemical characteristics of the upper part of the Middle Pleistocene interglacial deposits in Lithuania. Baltica. 28 (2): 89-108.
Bitinas A., Katinas V., Gibbard P.L., Saarmann S., Damušytė, A., Rudnickaitė E., Baltrūnas V., Satkūnas J. (2015) The problem of the lower boundary of the Pleistocene in Eastern Lithuania. Quaternary International.386: 89-101.
Šeirienė, V., Karabanov, A., Rylova, T., Baltrūnas, V., Savchenko, I. (2015) The Pleistocene stratigraphy of the south-eastern sector of the Scandinavian glaciation (Belarus and Lithuania) : a review. Baltica. 28 (1): 41-50.
Zinkutė, R., Baltrūnas, V., Taraškevičius, R., Karmaza, B., Stakėnienė, R., Šeirienė, V., Kisielienė, D. (2015) Quaternary interglacial sediments as possible natural sources of arsenic and molybdenum anomalies in stream sediments in Lithuania. Journal of Environmental Engineering and Landscape Management. 23 (1): 60-70.
Baltrūnas, V., Waller, R.I., Kazakauskas, V., Paškauskas, S., Katinas, V. (2014) A comparative case study of subglacial bedforms in northern Lithuania and south-eastern Iceland. Baltica. 27 (2): 75-92.
Baltrūnas, V., Zinkutė, R., Šeirienė, V., Karmaza, B., Katinas, V., Kisielienė, D., Stakėnienė, R., Pukelytė-Baltrūnienė, V. (2014) The earliest Pleistocene interglacials in Lithuania in the context of global environmental change. Geological Quarterly. 58 (1): 145-162.
Karmazienė, D., Karmaza, B., Baltrūnas, V. (2013) Glacial geology of North Lithuanian ice marginal ridge and surrounding plains. Baltica. 26 (1): 57-70.
Baltrūnas, V., Karmaza, B., Pukelytė, V. (2008) Multilayered structure of the Dzūkija and Dainava tills and their correlation in South Lithuania. Gelogical quarterly. 52 (1): 91-99.
Baltrūnas, V., Karmaza, B., Dundulis, K., Gadeikis, S., Račkauskas, V., Šinkūnas, P. (2005) Characteristic of till formation during the Baltija (Pomeranian) Stage of the Nemunas (Weichselian) Glaciation in Lithuania. Geological quarterly. 49 (4): 417-428.

Laboratorijos