Tarptautinės ir Lietuvos mokslo programos, projektai

Dalyvavimas tarptautinėse ir Lietuvos mokslo programose, projektuose ir gauta finansinė parama jų vykdymui:

Tarptautinės mokslo programos ir projektai:

COST veikla Nr. FP1401: „A global network of nurseries as early warning system against alien tree pests (Global Warning)“ Veiklos koordinatorius: CABI (Centre for Agriculture and Biosciences International), Šveicarija, Rėmėjas: Europos Komisija. Projekto (Memorandum of Understanding) nr.: oc-2013-2-16671. Vykdymo laikotarpis: 2014-2018 m. V. Lygis – Veiklos Valdymo Komiteto (MC) pakaitinis narys.

„Mikovirusų paplitimas epideminėse ir poepideminėse uosių džiūties sukėlėjo Chalara fraxinea populiacijose ir šių virusų panaudojimo galimybės džiūties biologinei kontrolei (CONTROLDIEBACK)“Lietuvos-Šveicarijos bendradarbiavimo programos projektas, finansuojamas per Lietuvos mokslo tarybą. Projekto nr.: CH-3-ŠMM-01/12: Vykdymo laikotarpis: 2012-2016 m. Biudžetas: 627 106 EUR. Lietuvos partnerio grupės vadovas – V. Lygis.

COST veikla Nr. FP1103: „Fraxinus dieback in Europe: elaborating guidelines and strategies for sustainable management (FRAXBACK)“Veiklos koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU), Rėmėjas: Europos Komisija. Projekto (Memorandum of Understanding) nr.: oc-2011-1-9125. Vykdymo laikotarpis: 2012-2016 m. V. Lygis – Veiklos Valdymo Komiteto (MC) narys, darbo grupės WG3 (Silviculture) vadovo pavaduotojas.

„ALDERDECLINE – Occurrence and genetic diversity of the invasive alder pathogen Phytophthora alni s.l. in Switzerland and Lithuania“. Šveicarijos stipendijų fondo SCIEX NMSch - Scientific Exchange Programme NMS.CH (part of the Swiss Contribution to the New Member States of the EU) programos projektas – V. Lygio doktorantės Godos Norkutės mokslinė stažuotė (SCIEX Fellowship). Projekto nr.: 14.035: Vykdymo laikotarpis: 2014-2015 m. Finansavimas skirtas stažuotojos G Norkutės stipendijai ir kelionės išlaidoms į Šveicariją padengti. Taip pat skiriamas finansavimas dviejų studentės doktorantūros vadovo ir „globėjo namų institucijoje“ (Home Mentor) V. Lygio komandiruočių į Šveicariją išlaidoms padengti.

“Risk assessment and establishment of a system to address potential pathogens in Nordic forestry as a result of climate change“Rėmėjas: Šiaurės Europos bendradarbiavimo miškotyros srityje komitetas (SNS - SamNordisk Skogforskning). Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU). Vykdymo laikotarpis: 2012 m. Biudžetas: 20 000 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

”Decline of Fraxinus excelsior in northern Europe”. Rėmėjas: Šiaurės Europos bendradarbiavimo miškotyros srityje komitetas (SNS - SamNordisk Skogforskning)Projekto nr.: SNS-109. Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU). Vykdymo laikotarpis: 2010-2012 m. Biudžetas: 150 000 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

COST veikla Nr. FP0701 „Miškų tvarkymas po gaisrų Pietų Europoje“ (Post-Fire Forest Management in Southern Europe). Projekto (Memorandum of Understanding) nr.: 253/07. Veiklos koordinatorius: valdymo komitetas (Management Committee (MC)), atsakingasis Veiklos koordinatorius: Dr. Francisco Moreira (Portugalija). Rėmėjas: Europos Komisija. Šią COST veiklą Lietuvoje finansavo Tarptautinių mokslo ir technologijų plėtros programų agentūra (TMTPPA). Lietuvoje Veiklą koordinavo Gamtos tyrimų centro Botanikos institutas (atsakingasis vykdytojas – dr. V. Lygis) ir Lietuvos žemės ūkio universitetas. Vykdymo laikotarpis: 2008-2012 m. Biudžetas (tik Botanikos institutui skirta suma): 2008 metams (sutarties su TMTPPA Nr.: 31V-110) – 20 000 Lt; 2009 metams (sutarties su TMTPPA Nr.: 31V-22) - 18 000 Lt; 2010 ir 2011 metams finansavimas neskirtas.

“Forest regeneration and sustainability at the Forest / Steppe border, aimed to control desertification in Ukraine”Rėmėjas: Švedijos Institutas (Svenska Institutet, Visby Program). Projekto nr.: 00572/2009. Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU). Vykdymo laikotarpis: 2009-2011 m. Biudžetas: 70 000 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

„Nordic co-operation in Forest Pathology organised as a virtual Centre of Advanced Research“ (trumpinys: PATHCAR)Rėmėjas: Šiaurės Europos bendradarbiavimo miškotyros srityje komitetas (SNS - SamNordisk Skogforskning). Projekto koordinatorius: Suomijos miškų tyrimo institutas (METLA). Vykdymo laikotarpis: 2007-2011 m. Biudžetas: 190 000 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

“European Network on emerging diseases and threats through invasive alien species in forest ecosystems (FORTHREATS) – European Community Coordination Action”. Rėmėjas: Europos Komisija. Kontrakto nr.: 044436 (SSPE). Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU). Vykdymo laikotarpis: 2007-2009 m. Biudžetas: 300 000 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

“Management of coastal forests of Lithuania: sustaining and enhancing forest health through silviculture (LITCOAST)”Rėmėjas: Europos Komisija, Europos Bendrijos Marie Curie Veiklos (European Commission, European Community Marie Curie Actions). Kontrakto nr.: MTKI-CT-2006 – 042622. Projekto koordinatorius: Švedijos agrarinių mokslų universitetas (SLU). Vykdymo laikotarpis: 2006-2010 m. Biudžetas: 377 235 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

Nacionalinės programos ir projektai:

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“ (Projekto sutarties Nr.: 09.3.3.-LMT-K-712-15-0295): Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro pirmosios studijų pakopos III-ojo kurso studento Žygimanto Valiuškos mokslinė vasaros praktika. Praktikos tema „Invazinių Phytophthora genčiai priklausančių mikroorganizmų identifikavimas ir populiacijų molekulinis charakterizavimas“. Projekto trukmė: 2019.07.01-2019.08.31; skirta suma – 1  877,93 EUR. V. Lygis – projekto (studento praktikos) vadovas.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Skirtingų medžių rūšių ir besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje (MIŠKOEKOKAITA)“. Projekto registracijos Nr. SIT 4/2015. Projekto trukmė: 2015.08.01–2018.12.31; skirta suma: 343 869 EUR. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Paprastojo uosio atsparumo patogenui Chalara fraxinea eko-genetinis sąlygotumas (UOSIS)“. Sutarties Nr. MIP-040/2012. Projekto trukmė: 2012.05.01–2014.12.31; skirta suma: 312 000 Lt. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Parazitinio grybo Chondrostereum purpureum panaudojimas lapuočių medžių atžėlimo kontrolei“. (BIOCHON, sutarties nr. MIP-133). Projekto trukmė: 2010.07.01–2011.12.31; skirta suma: 154 100 Lt. V. Lygis – projekto vadovas.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-002: studentės Gabrielės Stakaitytės (St Andrews universitetas, Biologijos fakultetas, biochemijos studijų programa, II kursas, St Andrews, Škotija) mokslinė praktika. Praktikos tema: „Paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) džiūties tyrimai“. Sutarties su LMT Nr.: GTC-10-06-02-2. Projekto trukmė: 2010.06.02–2010.08.02; skirta suma – 2 500 Lt. V. Lygis – projekto (studento praktikos) vadovas.

Lietuvos mokslo tarybos finansuojamas projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-002: Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos specialybės IV kurso studentės Godos Norkutės moksliniai tyrimai. Tema: „Guobų maro sukėlėjo Ophiostoma ulmi sensu lato (s.l.) populiacijų ir kitų ligos pažeistą medieną kolonizuojančių grybų įvairovės tyrimai“. Sutarties su LMT Nr.: GTC-10-10-15-1. Projekto trukmė: 2010.10.15–2011.03.15. V. Lygis – projekto (studento mokslinių tyrimų) vadovas.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuotas projektas: „Mechaniniai eglių kamienų pažeidimai: ekonominis bei fitosanitarinis žalos įvertinimas ir modeliavimas“ (sutarties nr. T-54/09). Projekto trukmė: 2009.03–2009.12; skirta suma: 30 000 lt. Projekto vadovas – V. Lygis.

BPD 2.5 priemonės projektas (ES struktūrinių fondų parama): „Biologinės įvairovės tyrėjų kompetencijos plėtra (trumpinys: BIOTYRA)“. Sutarties nr.: ESF/2004/2.5.0-03-435/BPD-306/BPD-06-01. Projekto trukmė: 2006.11–2008.10.; skirta suma: 902 902 Lt; V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo finansuojamas projektas: "Žalingiausių šaknų patogenų populiacijų dinamika ir kontrolė Kuršių nerijos pušynuose" (sutarties nr. T-72/07). Projekto trukmė: 2007.03–2007.12, skirta suma: 23 000 lt. Projekto vadovas: V. Lygis.

“Kuršių nerijos nacionalinio parko gaisravietės atkūrimo projektas”, užsakytas Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie LR Aplinkos ministerijos. Projekto trukmė: 2006.12–2007.05. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

Mokslinis-tiriamasis darbas pagal sutartį su Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Energetikos ir ūkio departamentu "Vilniaus miesto želdynų stebėsena ir atnaujinimas"Projekto trukmė: 2006.01–2006.12. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

LR Aplinkos ministerijos užsakomasis darbas „Plantacinių miškų veisimo, auginimo ir panaudojimo rekomendacijų parengimas“Projekto trukmė: 2006.01-2006.09, skirta suma: 9 450 lt. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

Mokslinis-tiriamasis darbas pagal sutartį su ūkio subjektais: "Vietinės kilmės ir introdukuotų sumedėjusių augalų tinkamumo efektyviam biokuro žaliavos ruošimui palyginamieji tyrimai bei plantacijinio kultivavimo nenašioje žemėje technologijos parengimas", vykdytas pagal 2005 m. gegužės 01 d. sutartį su UAB "Bionovus". Projekto trukmė: 2005.05–2007.12. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

LR Aplinkos ministerijos užsakomasis darbas: „Patogeninių grybų vaidmens ąžuolų džiūties procese nustatymas ir rekomendacijų ąžuolynų būklei gerinti parengimas“ (sutarties Nr. SBMŪRP 6-33, 2006-09-06). Projekto trukmė: 2006.09–2007.12, skirta suma: 46 000 Lt. V. Lygis – projekto darbo grupės narys.

                                                                              Informacija atnaujinta 2020-05-15

 

Laboratorijos