Konferencijos ir pranešimai

Tarptautinės konferencijos

V. Lygis yra dalyvavęs daugiau kaip 30-yje tarptautinių mokslinių konferencijų ir tarptautinių projektų vykdytojų susitikimų-simpoziumų (prisidėjo prie šešių iš jų organizavimo), kurių metu žodinių ar stendinių pranešimų forma pristatė vykdytų ar vykdomų tyrimų rezultatus.

Publikuotos tarptautinių konferencijų tezės:

Bajerkevičienė G., Pliūra A., Jankauskienė J., Lygis V., Suchockas V., Labokas J., Verbylaitė R. 2018. Response of juveniles of different forest tree species and populations to the complex of simulated climate change-related stressors-spring-frost, heat, drought, increased UV radiation and ozone concentrations under elevated CO2 level. In Proceedings of the VII Baltic Genetics Congress, October 24-27, 2018, Riga, Latvia, Environmental and Experimental Biology 16 (13): 194. http://viibgc2018.lu.lv/abstracts/BGC_VII_abstracts.pdf

Pliūra A., Suchockas V., Jankauskienė J., Lygis V., Verbylaitė R., Labokas J. 2017. Response of seven forest tree species to simulated climate change stressors, heat and drought. In: Proceedings of IUFRO conference 'Actions for sustainable forest ecosystems under air pollution and climate change', October 22-26, 2017, Tokyo University of Agriculture and Technology, Tokyo, Japan, p.40.

Norkutė G., Čepukoit D., Lygis V., Prospero S. 2016. Phytophthora alni s.l. and P. plurivora species complex virulence test on Alnus glutinosa seedlings. The 5th International Conference of Young Scientists „Young Scientists for Advance of Agriculture“. Lithuanian Academy of Sciences, Vilnius, Lithuania, November 10-11, 2016: abstracts.

Lygis V., Rigling D., Burokienė D., Marčiulynienė D., Schoebel C.N., Norkutė G. 2015. Virulence of Hymenoscyphus fraxineus isolates from Lithuanian (post-epidemic) and Swiss (epidemic) populations. Joint IUFRO Working Party Meetings: 7.02.02 "Foliage, shoot and stem diseases of forest trees" and 7.03.04 "Diseases and insects in forest nurseries". Swedish University of Agricultural Sciences SLU, Uppsala, Sweden, June 7-12, 2015: abstracts: 88. https://www.iufro.org/download/file/28319/75/70202-70304-uppsala15-abstracts_pdf/

Norkutė G., Lygis V., Prospero S. 2015. Occurrence and genetic diversity of Phytophthora alni s.l. in Lithuania and Switzerland. Joint IUFRO Working Party Meetings: 7.02.02 "Foliage, shoot and stem diseases of forest trees" and 7.03.04 "Diseases and insects in forest nurseries". Swedish University of Agricultural Sciences SLU, Uppsala, Sweden, June 7-12, 2015: abstracts: 89. https://www.iufro.org/download/file/28319/75/70202-70304-uppsala15-abstracts_pdf/

Burokienė D., Jung E., Lygis V., Moosbrugger K., Prospero S., Rigling D., Schoebel C.N. 2014. Genetic population structure of epidemic and post-epidemic populations of the ash dieback pathogen Chalara fraxinea12th European Conference on Fungal Genetics: Seville, Spain, March 23-27, 2014: abstracts: 283.

Schoebel C.N., Jung E., Burokienė D., Prospero S., Lygis V., Rigling D. 2014. Searching for mycoviruses  in Chalara fraxinea, the causal agent of ash dieback12th European Conference on Fungal Genetics: Seville, Spain, March 23-27, 2014: abstracts: 266.

Burokienė D., Jung E., Lygis V., Moosbrugger K., Prospero S., Rigling D., Schoebel C.N. 2014. Genetic differentiation within and between Swiss and Lithuanian populations of Hymenoscyphus pseudoalbidus using microsatellite analysis. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology „Healthy Plants – Healthy People“: Krakow, Poland, September 8–13, 2014: abstracts: 71.

Lygis V., Rigling D., Marčiulynienė D., Burokienė D., Schoebel C.N., Norkutė G. 2014. Virulence of Hymenoscyphus pseudoalbidus isolates originating from Lithuanian (post-epidemic) and Swiss (epidemic) populations. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology „Healthy Plants – Healthy People“: Krakow, Poland, September 8–13, 2014: abstracts: 72.

Norkutė G., Lygis V. 2014. Occurrence and characterization of Phytophthora alni sensu lato populations in Lithuania. 11th Conference of the European Foundation for Plant Pathology „Healthy Plants – Healthy People“: Krakow, Poland, September 8–13, 2014: abstracts: 266.

Vasaitis R., Vasiliauskaite I., Lygis V. 2012. Closure of Picea abies stem wounds: practical implications. In: Capretti P., Comparini C., Garbelotto M., La Porta N., Santini A. (eds.). Proceedings of the XIII Conference “Root and Butt Rot of Forest Trees” IUFRO Working Party 7.02.01. Firenze - S. Martino di Castrozza (TN), Italy, September 4–10, 2011. Italy: Firenze University Press, p. 109. ISBN 978-88-6655-352-6 (print), ISBN 978-88-6655-353-3 (online).

Lygis V., Bakys R. 2009. Biocontrol of Robinia pseudoacacia, an invasive tree species in fragile coastal ecosystems. – In: Biodiversity, Protection and Prospects of Baltic Seashore Habitats. Proceedings of the International Conference, Klaipėda, Lithuania, September 9-11 (2009). Vilnius: VU Ekologijos instituto leidykla, pp. 32–32. ISBN 978-9986-443-44-5.

Vasiliauskaitė I., Lygis V. 2009. Diversity of wood-inhabiting fungi in stems and roots of mountain pine (Pinus mugo Turra.). – In Biodiversity, Protection and Prospects of Baltic Seashore Habitats. Proceedings of the International Conference, Klaipėda, Lithuania, September 9-11 (2009). Vilnius: VU Ekologijos instituto leidykla, pp. 52–53. ISBN 978-9986-443-44-5.

Vasiliauskaitė I., Lygis V. 2008. Sanitarinė Kuršių nerijos pušynų būklė 1979-2007 m. 14-osios tarptautinės mokslinės – praktinės konferencijos „Žmogaus ir gamtos sauga“ (2008 m. gegužės mėn. 14–17 d., birželio mėn. 12–13 d, LŽŪU, Kaunas) pranešimų medžiaga, pp. 137–140. ISSN 1822-1823.

Lygis V., Vasiliauskas R., Stenlid J. 2006. Pathological evaluation of declining Fraxinus excelsior stands of northern Lithuania, with particular reference to population of Armillaria cepistipes. – In: Solheim H., Hietala A.M. (eds.), Proceedings from the SNS Meeting in Forest Pathology at Skogbrukets Kursinstitutt, Biri, Norway, August 28-31 (2005). Skogforsk, Norway. Aktuelt fra Skogforskningen 1/06: 73–76. ISSN 0803-2849X.

Lygis V., Vasiliauskas R., Stenlid J., Vasiliauskas A. 2003. Preliminary evaluation of Scots pine plantations “resistant” to Heterobasidion annosum Bref. (Fr.). – In: Laflamme G., Berube J. A., Bussieres G. (eds.), Proceedings of the IUFRO Working Party 7.02.01, Quebec City, Canada, September 16–22 (2001) on Root and Butt Rots of Forest Trees: 362–365. – Laurentian Forestry Centre, Quebec.

Lygis V., Vasiliauskas R., Stenlid J., Vasiliauskas A. 2003. Forest management against Heterobasidion annosum: silvicultural and pathological evaluation of experimental plantations. – In: Thomsen I. M. (ed.), Forest Health Problems in Older Forest Stands. Proceedings of the Nordic/Baltic Forest Pathology Meeting, Denmark, September 2002. Skov & Landskab Reports: 30–32. – Copenhagen, Denmark.

Vasiliauskas R., Menkis A., Lygis V., Stenlid J., Taylor A., Finlay R., Holmer L., Stenström E. 2002: Fungi in wood and rhizosphere of forest trees: isolation, identification and screening for biocontrol of root pathogens. – In: Žiogas A., Pilipavičius V., Šaluchaitė A. (eds.), Plant Protection in the Baltic Region in the Context of Integration to EU. Proceedings of the Scientific International Conference, Kaunas, Lithuania, September 26–27 (2002): 152–153. – Akademija, Kaunas.

Nacionalinės konferencijos ir publikuotos tezės:

Pliūra A., Bajerkevičienė G., Suchockas V., Lygis V., Jankauskienė J., Labokas J., Verbylaitė R. 2019. Septynių rūšių miško medžių atsakas į su klimato kaita susijusių veiksnių – šalnų, karščio, sausrų, didesnio intensyvumo UV spinduliuotės ir didesnių ozono bei anglies dioksido koncentracijų kompleksinį poveikį jauname amžiuje. Respublikinės mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimai, 2019 m. sausio 23-25 d., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2019, Nr. 9, p. 45-48.

Verbylaitė R., Pliūra A., Lygis V., Suchockas V., Jankauskienė J., Labokas J. 2019. Genetinė įvairovė ir jos erdvinis pasiskirstymas atsikuriant septynių pagrindinių rūšių medžių medynams. Respublikinės mokslinės konferencijos „Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausių tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai“ pranešimai, 2019 m. sausio 23-25 d., Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, 2019, Nr. 9, p. 52-54.

Norkutė G., Lygis V., Prospero S. 2015. Alksnių džiūties sukėlėjo Phytophthora alni s. l. rūšių komplekso europinių populiacijų genetiniai tyrimai. Jaunųjų mokslininkų konferencija „BIOATEITIS: gamtos ir gyvybės mokslų perspektyvos“. Lietuvos mokslų akademijos Biologijos, medicinos ir geomokslų skyrius, Vilnius, Lietuva, 2015 m. gruodžio 10 d. Pranešimų santraukos: 2-3.

 

                                                                              Informacija atnaujinta 2020-05-15

 

Laboratorijos