Mokslo populiarinimas

Mokslo populiarinimo veikla ir kiti šalies ūkio, kultūros ir visuomenės raidai svarbūs darbai:

Pliūra A., Suchockas V., Lygis V., Labokas J. 2019. Miško ekosistemų atkūrimo, būklės stabilizavimo ir atsparumo didinimo, siekiant užtikrinti jų tvarumą kintančio klimato ir susijusių stresorių poveikio sąlygomis, rekomendacijų paketas. Mūsų girios 4: 12-13. ISSN 1392-6829.

Burokienė D., Lygis V. 2019. Kovai su uosynų džiūtimi konsoliduojamos Baltijos šalių ir Vokietijos mokslininkų pajėgos. Mūsų girios 10: 11-12. ISSN 1392-6829.

Žilinskas R., Lygis V. 2017. Urbanizuotose teritorijose augančių medžių būklės vertinimo aktualijos. Mūsų girios 10: 14-15. ISSN 1392-6829.

Bakys R., Lygis V. 2016. Kodėl džiūsta Lietuvoje ir Europoje uosiai? Mūsų girios 1: 14–16. ISSN 1392-6829.

Grigaliūnaitė B., Lygis V., Matelis A. 2015. Exobasidium vaccinii - paprastasis bruknėgrybis Vilniaus priemiesčių miškuose. Mūsų girios 4: 25. ISSN 1392-6829.

Lygis V., Gustienė A. 2013. Uosių džiūties problematika šiandien: ką naujo sužinojome? Mūsų girios 1: 16–18. ISSN 1392-6829.

Lygis V., Gustienė A. 2013. Šiandieniniai uosių džiūties tyrimai Europoje. Mūsų girios 11: 8–10. ISSN 1392-6829.

Lygis V. 2012. Didžiausias Švenčionių krašto turtas - miškai. Darni Aplinka 5 (I): 36-39.

Lygis V. 2011. Švenčionių krašto miškai. I. Lietuvos Ryto priedas Sostinė 2011.12.03, Nr. 49 (3484): 4.

Lygis V. 2011. Švenčionių krašto miškai. II. Lietuvos Ryto priedas Sostinė, 2011.12.10, Nr. 50 (3485): 2.

Lygis V. 2011. Parazitinio grybo - purpurinės plutpintenės panaudojimas nepageidaujamų medžių atžalų naikinimui. Mūsų Girios 12: 14–17. ISSN 1392-6829.

Lygis V. 2011. Parkai, rezervatai ir kitos saugomos teritorijos. Esu atsakingas. Edukacinis leidinys apie Švenčionių krašto biologinę įvairovę, 14–21 psl.

Lygis V. 2011. Miškai – neįkainojamas Švenčionių krašto turtas. Esu atsakingas. Edukacinis leidinys apie Švenčionių krašto biologinę įvairovę, 22–27 psl.

Lygis V. 2011. Švenčionių krašto saugomos teritorijos (Aukštaitijos nacionalinis parkas I). Lietuvos Ryto priedas Sostinė 2011.11.12, Nr. 46 (3481): 5.

Lygis V. 2011. Švenčionių krašto saugomos teritorijos (Aukštaitijos nacionalinis parkas II). Lietuvos Ryto priedas Sostinė 2011.11.19, Nr. 47 (3482): 5.

Lygis V. 2011. Švenčionių krašto saugomos teritorijos (Aukštaitijos nacionalinis parkas III). Lietuvos Ryto priedas Sostinė 2011.11.26, Nr. 48 (3483): 5.

Lygis V., Marozas V. 2009. COST veikloje „Miškų tvarkymas po gaisrų Pietų Europoje“ – Lietuvos mokslininkai. Mūsų Girios 3: 8–9. ISSN 1392-6829.

Lygis V. 2008. Miško patologų europinio tinklo FORTHREATS dalyvių susitikimas Lietuvoje. Mūsų Girios 6: 7–8. ISSN 1392-6829.

 

                                                                              Informacija atnaujinta 2020-05-15

Laboratorijos