Studentų praktika; bakalauriniai, magistriniai, doktorantų darbai

Dalyvavimas mokslo daktarų rengime:

2013-2018 m. V. Lygis vadovavo Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universitetao doktorantės Godos Norkutės doktorantūros studijoms. Disertacinio darbo pavadinimas: „Characterization of populations of invasive pathogens – causal agents of three major forest tree diseases: alder decline, Dutch elm disease and ash dieback“ (Tris svarbias miško medžių ligas - alksnių džiūtį, guobų marą ir uosių džiūtį sukeliančių invazinių patogenų populiacijų tyrimai). Disertacija apginta 2018 m. spalio 4 d.

2012–2015 m. V. Lygis vadovavo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto ir Aleksandro Stulginskio universiteto doktorantės Dianos Marčiulynienės (ankstesnė pavardė - Petrusevičiūtė) doktorantūros studijoms. Darbo pavadinimas: „Grybo Chalara fraxinea T. Kowalski vaidmuo uosių džiūvime“. Disertacija apginta 2015 m. gruodžio 17 d.

2010–2015 m. V. Lygis vadovavo Gamtos tyrimų centro Botanikos instituto Kraštovaizdžio ekologijos laboratorijos jaunesniojo mokslo darbuotojo Leono Jarašiaus doktorantūros studijoms (jungtinė Gamtos tyrimų centro ir Vilniaus universiteto doktorantūra). Darbo pavadinimas: „Aukštapelkių augalų bendrijų ekologinio atkūrimo galimybės degradavusioje Aukštumalos pelkės dalyje ir išeksploatuotame durpyne“. Disertacija apginta 2015 m. gruodžio 4 d.

Vadovavimas studentų mokslinėms praktikoms, bakalaurų, magistrantų baigiamiesiems darbams:

2019.07.01-2019.08.31 V. Lygis vadovavo Vilniaus universiteto Gyvybės mokslų centro pirmosios studijų pakopos III-ojo kurso studento Žygimanto Valiuškos vasaros praktikai (LMT projektas „Studentų gebėjimų vykdyti MTEP veiklą ugdymas“, vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-15-0295. Tema „Invazinių Phytophthora genčiai priklausančių mikroorganizmų identifikavimas ir populiacijų molekulinis charakterizavimas“)

2015–2017 m. V. Lygis vadovavo Vilniaus universiteto Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedros antrosios studijų pakopos studentės Akvilės Urniežiūtės baigiamajam magistriniam darbui “Patogeninio grybo Ophiostoma novo-ulmi biokontrolės tyrimai laboratorinėmis sąlygomis”. Darbas apgintas sėkmingai.

2014–2015 m. V. Lygis vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos specialybės IV kurso studentės Donatos Kinčiūtės bakalauro baigiamajam darbui „Uosių džiūties sukėlėjo patogeninio grybo Hymenoscyphus fraxineus virulentiškumo ir ilgalaikio kultūrų saugojimo ultražemoje temperatūroje tyrimas“. Darbas apgintas sėkmingai.

2011-2012 m. V. Lygis vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Mikrobiologijos ir biotechnologijos katedros antrosios studijų pakopos studentės Godos Norkutės baigiamajam magistriniam darbui „Guobų maro sukėlėjo Ophiostoma ulmi s.l. populiacijų bei koegzistuojančių medienos mikromicetų įvairovės tyrimai“. Darbas apgintas sėkmingai.

2010.10.15–2011.03.15 V. Lygis vadovavo Lietuvos mokslo tarybos remiamiems Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos specialybės IV kurso studentės Godos Norkutės moksliniams tyrimams (LMT projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-002), sutarties su LMT Nr. GTC-10-10-15-1. Tema: „Guobų maro sukėlėjo Ophiostoma ulmi sensu lato (s.l.) populiacijų ir kitų ligos pažeistą medieną kolonizuojančių grybų įvairovės tyrimai“.

2010–2011 m. V. Lygis vadovavo Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Biologijos specialybės IV kurso studentės Godos Norkutės bakalauro baigiamajam darbui „Maro pažeistų guobų medieną kolonizuojančių grybų įvairovės tyrimai“. Darbas apgintas sėkmingai.

2010.06.02–2010.08.02 V. Lygis vadovavo Lietuvos mokslo tarybos remiamai studentės Gabrielės Stakaitytės (St Andrews universitetas, Biologijos fakultetas, biochemijos studijų programa, II kursas, St Andrews, Škotija) mokslinei praktikai (LMT projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“, vykdomas pagal finansavimo ir administravimo sutartį Nr. VP1-3.1-ŠMM-01-V-01-002), sutarties su LMT Nr. GTC-10-06-02-2. Tema: „Paprastojo uosio (Fraxinus excelsior L.) džiūties tyrimai“.

                                                                                        Informacija atnaujinta 2020-05-15

 

 

Laboratorijos