Projektas “Dalyvauti užsienyje vykstančioje mokslinėje konferencijoje”

Užsakovas: Lietuvos mokslo taryba

Finansavimo šaltinis:

Finansuojama iš Europos socialinio fondo 2014-2020. ES fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3- LMT-K-712- „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos “Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslines išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą” poveiklę “Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje”.

Projekto Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0046.
Projekto trukmė: 2018 m.
Projekto biudžetas: 3 769,25 Eur
Projekto tikslas: Kompetencijos kėlimas mokslo renginyje užsienyje. Šiam tikslui pasirinkta Pasaulio parazitologų draugijos organizuojama konferencija (ICOPA 2018, http://icopa2018.org/), kuri vyks 2018 m. rugpjūčio 19-24 dienomis Daegu (Pietų Korėja). Konferencijoje žodinio pranešimo metu bus pristatyti Gamtos tyrimų centro P.B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje vykdomų tyrimų naujausi rezultatai apie pasaulyje plačiai paplitusių paukščių maliarinių parazitų (gentis Plasmodium) patogeninį poveikį stuburiniam šeimininkui, vystymąsi pernešėjuose ir šiuolaikinei diagnostikai naudojamų molekulinių tyrimų privalumus ir trūkumus.

×