2021 m. priėmimas į biologijos (N010) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Vytauto Didžiojo universiteto kartu su Gamtos tyrimų centru, Inovatyvios medicinos centru biologijos krypties (N010) mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi,  Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą biologijos krypties (N010) doktorantūros studijoms  pagal nurodytas disertacijų temas:

 • Parazitinių protozoa tyrimai gamtiniuose mėginiuose ir jų identifikavimas molekuliniais metodais. Investigation of parasitic protozoa in the environmental samples and their identification by molecular methods. Galima vadovė dr. Živilė Strazdaitė-Žielienė.
 • Nekultivuojamų fitoplazmų ir jų poveikio infekuotų uogakrūmių mikrobiomams molekulinis tyrimas. Molecular analysis and impact of unculturable phytoplasma on microbiomes of infected small fruit crops. Galimas vadovas dr. Deivis Valiūnas.
 • Fitopatogeninių mikroorganizmų virulentiškumo faktorių charakterizavimas. Characterization of virulence factors in plant pathogenic microorganisms. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė.

Stojantys į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 30 d. 15.00 val. pateikia:

 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą lietuvių kalba rasite čia, request a permission)
 2. anketą (formą rasite čia);
 3. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 4. gyvenimo aprašymą;
 5. dviejų biologijos mokslo krypties mokslininkų rekomendacijas;
 6. mokslinių publikacijų sąrašą (pateikiant visą bibliografinį aprašą) ir jų kopijas (pateikiamos kartu su žurnalo viršelio ir turinio kopijomis); jei straipsnis dar neišspausdintas, pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis;
 7. mokslinio tyrimo projektą (rekomendacinius reikalavimus rasite čia): popierinę kopiją ir elektroninę kopiją .doc ar .docx formatu (skaitmeninė laikmena negrąžinama); jeigu prašyme nurodomos dvi tematikos, būtina pateikti du mokslinio tyrimo projektus;
 8. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 9. vieną 3 x 4 cm dydžio nuotrauką;
 10. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde;
 11. kitus dokumentus, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti.

Visos konkurso į biologijos krypties doktorantūrą 2021 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

Rugsėjo 10 d. 10.00 val. konferencijų salėje vyks Priėmimo į biologijos mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija) trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.

Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 16 d.

Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 17-21 d.

Apeliacijos Doktorantūros institucijos, į kurią asmuo pretendavo, vadovui gali būti pateikiamos rugsėjo 22-24 d.

Pakviestųjų į doktorantūrą informavimas rugsėjo 27 d.

Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28-30 d.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.

 

Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius

Tel. +370 (5) 2729325

Faks. +370 (5) 2729352

Mob.tel. +370 (698) 14212

El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt

×