2022 m. priėmimas į Biologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-45, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Biologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:
 1. „Guobų maro sukėlėjo epidemiologiniai tyrimai Lietuvoje“. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė.
 2. „Sumedėjusius augalus pažeidžiančių oomicetų paplitimas natūraliose ekosistemose – mikroorganizmų identifikavimas ir populiacijų molekulinis charakterizavimas“. Galima vadovė dr. Daiva Burokienė.
 3. „Fiziologinės ir genetinės augalų reakcijos į sausrą, veikiant probiotiniais mikroorganizmais ir kalciu“. Galimas vadovas dr. Vaidevutis Šveikauskas.
 4. „Grybų įvairovės potencialo tyrimai, atsižvelgiant į saugų ir technologiškai patikimą naudojimą biokompozitinių medžiagų gamyboje“. Galima vadovė dr. Jurga Motiejūnaitė.
Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia:
 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia, request a permission);
 2. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. anketą (anketą rasite čia, form here);
 5. tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų sąrašą ir jų antspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 7. mokslinio tyrimo projektas;
 8. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 9. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
Visos konkurso į Biologijos (N 010)  mokslo krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama: lietuvių kalba; anglų kalba.
Rugsėjo 9 d. 11.00 val. konferencijų salėje vyks priėmimo į Biologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija), trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.
Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 16 d.
Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d.
Pakviestieji į doktorantūrą informuojami rugsėjo 26 d.
Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.
Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.
Kontaktinis asmuo
Dr. Jurga Jankauskienė
Mokslinė sekretorė
Gamtos tyrimų centras
Akademijos g. 2-210, LT-08412 Vilnius
Tel. +370 5 272 9325
Faks. +370 5 272 9352
Mob. tel. +370 698 14 212
El. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt
×