2022 m. priėmimas į Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-46, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:

 1. „Bitininkystės urbanizuotose teritorijose ypatumai“. Galima vadovė dr. Laima Blažytė-Čereškienė.
 2. „Retųjų žemės elementų ir nanojunginių poveikis gėlavandeniams dumbliams“. Galimas vadovas dr. Levonas Manusadžianas, konsultantė dr. Sigita Jurkonienė.
 3. „Dumblių integravimas į multi-trofinę akvakultūrą, siekiant didinti aplinkos tvarumą ir skatinti žiedinę ekonomiką“. Galima vadovė dr. Judita Koreivienė.
 4. „Prognozinis Neries upės modelis galimai staigiai vandens taršai vertinti, įvykus avarijai Baltarusijos AE“. Galima vadovė dr. Žana Skuratovič.
 5. „Ksilotrofinių grybų bendrijos ūkiniuose miškuose ir sengirėse“. Galimas vadovas dr. Vaidotas Lygis.
 6. „Plačiažnyplių vėžių (Astacus astacus) paplitimas ir genetinė įvairovė Lietuvos vandenyse“. Galimas vadovas prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas.
 7. „Invazinių vandens makrobestuburių ekologinės ir fiziologinės ypatybės veikiančios invazyvumą ir poveikį kolonizuojamomis ekosistemomis“. Galimas vadovas prof. dr. Kęstutis Arbačiauskas.

Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia:

 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia,request a permission);
 2. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. anketą (anketą rasite čia, form here);
 5. tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų sąrašą ir jų antspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 7. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 8. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Visos konkurso į Ekologijos aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

Rugsėjo 8 d. 10.00 val. konferencijų salėje vyks priėmimo į Ekologijos ir aplinkotyros (N 012) mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija), trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.

 

Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 16 d.

Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami rugsėjo 26 d.

Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.

 

Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, LT-08412 Vilnius

Tel. +370 5 272 9325

Faks. +370 5 272 9352

Mob. tel. +370 698 14 212

El. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt

×