2022 m. priėmimas į Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-48, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:

 1. „Kranto zonos nešmenų pernašos ir hidrodinaminių procesų tyrimas remiantis sąnašų magnetinėmis savybėmis (Pietryčių Baltija)“. Galimas vadovas doc. dr. Donatas Pupienis.
 2. „Augalijos būklės ir hidrologinių pokyčių tyrimai durpinėse šlapynėse, remiantis nuotoliniais metodais“. Galima vadovė doc., dr. Rasa Šimanauskienė.

Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia:

 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia,request a permission);
 2. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. anketą (anketą rasite čia, form here);
 5. tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų sąrašą ir jų antspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 7. mokslinio tyrimo projektas;
 8. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 9. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.

Visos konkurso į Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

Rugsėjo 8 d. 13.00 val. konferencijų salėje vyks priėmimo į Fizinės geografijos (N 006) mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija), trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.

 

Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 16 d.

Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami rugsėjo 26 d.

Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.

 

Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, LT-08412 Vilnius

Tel. +370 5 272 9325

Faks. +370 5 272 9352

Mob. tel. +370 698 14 212

El. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt

×