2022 m. priėmimas į Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2022 m. birželio 29 d. įsakymu D-49, Vilniaus universiteto mokslo doktorantūros reglamento III skyriumi, Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijoms pagal nurodytas disertacijų temas:

 1. „Lietuvos gėlavandenių žuvų helmintų įvairovė, paplitimas ir evoliucija“. Galima vadovė dr. Olena Kudlai.
 2. „Filogenetinė genties Culidoides (Diptera, Ceratopogonidae) analizė molekulinių duomenų kontekste“. Galimas vadovas akad. prof. (HP) dr. Sigitas Podėnas.
 3. „Pesticidų poveikis naudingųjų žygių (Carabidae) mitybinei ekologijai“. Galimas vadovas dr. Norbertas Noreika.

Stojantieji į doktorantūrą Gamtos tyrimų centro mokslinei sekretorei (Akademijos g. 2, I k. 210 kab.) nuo liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. 15.00 val. pateikia:

 1. prašymą Gamtos tyrimų centro direktoriui (formą rasite čia, request a permission);
 2. magistro kvalifikacijos laipsnio arba jam atitinkančios kvalifikacijos diplomų ir jų priedų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą;
 4. anketą (anketą rasite čia, form here);
 5. tos mokslo krypties, į kurios tematiką pretenduoja, dviejų mokslininkų rekomendacijas;
 6. savo mokslo darbų sąrašą ir jų antspaudus, konferencijoje skaitytus pranešimus, mokslo konkursuose premijuotus darbus;
 7. paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;
 8. dokumentus, patvirtinančius pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde.
 9. Visos konkurso į Zoologijos (N 010) mokslo krypties doktorantūrą 2022 metais sąlygos ir tvarka pateikiama čia.

Rugsėjo 14 d. 10.00 val. konferencijų salėje vyks priėmimo į Zoologijos (N 014) mokslo krypties doktorantūros studijas komisijos posėdis, kuriame dalyvaus stojantieji (motyvacijos pokalbis). Pokalbis vyks pasirinkta studijų doktorantūroje ir numatoma rengti disertacijos tema, pageidautina pristatyti iki 10 minučių trukmės pranešimą („PowerPoint“ prezentacija), trumpai apžvelgiant planuojamus tyrimus ir turimus mokslinius pasiekimus. Pokalbis ir pranešimas vertinami, atsižvelgiant į stojančiojo mokslinę kompetenciją (publikacijas, dalyvavimą mokslinių tyrimų projektuose ir konferencijose), motyvaciją pasirenkant disertacijos temą, įgytus pradinius metodinius įgūdžius.

 

Apie konkurso rezultatus pretendentai informuojami rugsėjo 16 d.

Apeliacijos Doktorantūros komitetui gali būti pateikiamos rugsėjo 21 d.

Pakviestieji į doktorantūrą informuojami rugsėjo 26 d.

Su priimtais į doktorantūrą studijų sutartys sudaromos rugsėjo 28 d.

Doktorantūros studijų pradžia – spalio 1 d.

 

Kontaktinis asmuo

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, LT-08412 Vilnius

Tel. +370 5 272 9325

Faks. +370 5 272 9352

Mob. tel. +370 698 14 212

El. p. mokslinis.sekretorius@gamtc.lt

×