Daktaro disertacijų tematikų ir vadovų konkursas

Vadovaujantis Gamtos tyrimų centro direktoriaus 2023 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. D-21 yra skelbiamas disertacijų tematikų ir vadovų konkursas Gamtos tyrimų centre biologijos, fizinės geografijos, geologijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos mokslo kryptyse.
Konkursui pateikiami šie dokumentai:
1. disertacijos tematikos paraiška (biologijos, geologijos, fizinės geografijos, ekologijos ir aplinkotyros, zoologijos paraiškos formos) su laboratorijos vadovo viza;
2. galimo vadovo mokslinių publikacijų ir kitos veiklos sąrašas;
3. prašymas dalyvauti konkurse.
Dokumentai pateikiami el. paštu sekretoriatas@gamtc.lt nuo balandžio 18 d. iki gegužės 17 d.
Disertacijos tematikos turi atitikti Centro vykdomų mokslinių tyrimų kryptis.
Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus* bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).
* Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo, patvirtinto Lietuvos mokslo tarybos 2021 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. V-61, 11.2 punkto reikalavimai.

 

×