Evelinos Juozaitytės-Ngugu parengtos daktaro disertacijos atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams posėdis

Šių metų gruodžio 6 d. (antradienį)  13.00 val. Gamtos tyrimų centro konferencijų salėje (Akademijos g. 2, II korpusas, 101 kab.) vyks Gamtos tyrimų centro biologijos mokslo krypties doktorantūros komisijos išplėstinis posėdis. Bus svarstomas doktorantės Evelinos Juozaitytės-Ngugu (vadovas dr. Petras Prakas, Molekulinės ekologijos laboratorija) parengtos daktaro disertacijos „Sarcocystis rūšių įvairovė visaėdžiuose ir plėšriuosiuose paukščiuose“ atitikties daktaro disertacijai nustatytiems reikalavimams klausimas.

Parengtos disertacijos recenzentai: habil. dr. Saulius Petkevičius (LSMU), dr. Virmantas Stunžėnas (GTC).

Posėdžio transliaciją galite stebėti MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTU0YTFjNGMtMTJjNS00Y2I0LThhZWUtYzE1ZThkNzE0ODBi%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

×