Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos posėdis

Gerbiami kolegos,

kviečiame dalyvauti Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos posėdyje, kuris įvyks 2023 m. kovo mėn. 10 d. (penktadienį) 13 val. konferencijų salėje (Akademijos g. 2)

Posėdis atviras.

Gamtos tyrimų centro Mokslo tarybos posėdis

2023 m. kovo 10 d.
Pradžia – 13 val.

Darbotvarkė

1. Gamtos tyrimų centro 2022 metų veiklos ataskaita. Pristato – centro direktorius Sigitas Podėnas.

2. Dėl Gamtos tyrimų centro Ilgalaikių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros programų 2023 m. užduočių tvirtinimo. Pristato – Miglė Stančikaitė.

3. Dėl pritarimo Gamtos tyrimų centro direktoriaus teikimui dėl Gamtos tyrimų centro teisinės formos pakeitimo iš biudžetinės įstaigos į viešąją įstaigą (pakartotinis svarstymas). Pristato – centro direktorius Sigitas Podėnas.

4. Dėl Gamtos tyrimų centro Akademinės etikos kodekso tvirtinimo. Pristato – Jūratė Karosienė

5. Dėl Gamtos tyrimų centro padalinių struktūros pakeitimų. Pristato – centro direktorius Sigitas Podėnas

6. Dėl papildomų užsienio ekspertų įtraukimo į GTC Konkursų ir atestacijų mokslo darbuotojų pareigoms eiti komisijos sudėtį. Pristato – Valerijus Rašomavičius

7. Kiti klausimai.

Numatoma posėdžio trukmė – 2,5 val.

Tarybos pirmininkas
Valerijus Rašomavičius

×