Kviečiame į GTC ekologijos ir aplinkotyros doktor. Andrej Pilinkovskij disertacijos ” Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1985) reintrodukcija Lietuvos vandenyse” gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

maloniai kviečiame į GTC ekologijos ir aplinkotyros doktor. Andrej Pilinkovskij disertacijos ” Aštriašnipio eršketo (Acipenser oxyrinchus Mitchill, 1985) reintrodukcija Lietuvos vandenyse” gynimo posėdį, kuris vyks 2022 m. gruodžio 7 d. 11 val. GTC Konferencijų salėje.

Mokslinis konsultantas – dr. Vytautas Kesminas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra, N 012).

 

Gynimo taryba:

Tarybos pirmininkas:

prof. dr. Algimantas Paulauskas – (Vytauto Didžiojo universitetas, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

Nariai:

doc. dr. Veronika Dedonytė (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, biologija – N 010),

  1. Milda Stankevičiūtė (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N012),
  2. Vytautas Rakauskas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N012),

prof. habil. dr. Mirosław Szczepkowski (Stanislovo Sakovičiaus vidaus vandenų žuvininkystės institutas (Lenkija), gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra – N 012).

 

Posėdžio transliaciją galite stebėti MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYzMzczODktN2YxYS00ZTAwLTlhOTAtYzk3NTc4ZGMzMzMx%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

 

Pagarbiai

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

Akademijos g. 2-210, 08412 Vilnius

Tel. +370 (5) 2729325

Faks. +370 (5) 2729352

Mob.tel. +370 (698) 14212

El.paštas: mokslinis.sekretorius@gamtc.lt

 

×