Kvietimas į Elenos Platonovos disertacijos gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., sausio 20 d. (ketvirtadienį), 13 val. bus ginama zoologijos mokslo krypties doktorantės Elenos Platonovos (mokslinis vadovas dr. Vaidas Palinauskas, mokslinis konsultantas dr. Andrey Mukhin)  daktaro disertacija “Avian haemosporidian parasites: factors influencing the transmission of tropical species in temperate zone” (Gamtos mokslai, Zoologija N 014).

Disertacijos gynimo taryba:

Pirmininkė:

Dr. Romualda Petkevičiūtė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Zoologija – N 014)

Nariai:

Doc. Dr. Arif Çiloğlu (Erciyes universitetas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija – A 002).

Dr. Mindaugas Mitkus (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Zoologija – N 014).

Prof. habil. dr. Saulius Petkevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija – A 002).

Dr. Rimgaudas Treinys (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Zoologija – N 014).

 

Maloniai kviečiame dalyvauti.

 

Pagarbiai

Dr. Jurga Jankauskienė

×