Kvietimas į GTC geologijos mokslo krypties doktorantės Neringos Gastevičienės disertacijos gynimo posėdį

Gamtos tyrimų centre, Akademijos g. 2, II k.  Konferencijų salėje 101 kab., kovo 7 d. (pirmadienį), 10 val. bus ginama geologijos mokslo krypties doktorantės Neringos Gastevičienės (mokslinė konsultantė dr. Vaida Šeirienė) daktaro disertacija “Vėlyvojo ledynmečio ir ankstyvojo holoceno klimato dinamikos ypatybės pietryčių Baltijos regione Chironomidae tyrimų duomenimis”  (Gamtos mokslai, Geologija N 005).
Disertacijos gynimo taryba:
Tarybos pirmininkas: 
doc. dr.  Kęstutis Jokšas  (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Geologija N 005).
Nariai:
Prof. dr. Laimdota Kalnina (Latvijos Universitetas, Geografijos ir Žemės mokslų fakultetas, Gamtos mokslai, Geografija N 006).
Prof. habil. dr. Jonas Mažeika (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Geologija N 005).
Dr. Judita Koreivienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Botanika N 013)
Dr. Julius Taminskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Geografija N 006).
Maloniai kviečiame dalyvauti.
Pagarbiai,
dr. Jurga Jankauskienė
mokslinė sekretorė
Gamtos tyrimų centras
×