Kvietimas į Mélanie Yvonne Ludivine Duc disertacijos gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

maloniai kviečiame į GTC zoologijos mokslo krypties doktor. Mélanie Yvonne Ludivine Duc disertacijos “Exo-erythrocytic stages of Haemoproteus (Apicomplexa, Haemosporida) parasites in wild birds: insights into developmental patterns” gynimo posėdį, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 8 d. 10 val. GTC Konferencijų salėje.

Mokslinis vadovas – habil. dr. Gediminas Valkiūnas (Gamtos tyrimų centras, P.B. Šivickio parazitologijos laboratorija).

Gynimo taryba:

Pirmininkas – dr. Mindaugas Mitkus (Vilniaus universitetas, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014).

Nariai:

Dr. Muhammad Asghar (Lundo universitetas, Gamtos mokslai, Biologija, N 010),

Prof., habil. dr. Saulius Petkevičius (Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Žemės ūkio mokslai, Veterinarija, A 002),

Prof., dr. Elena Servienė (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Biologija, N 010),

Prof., habil. dr. Jonas Rimantas Stonis (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Zoologija, N 014).

Posėdžio transliaciją galite stebėti MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmY1ZGJlNmItYzUzYy00OGQ2LWI5YjYtYzY4YzlhMWM1Nzc2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

Pagarbiai

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

×