Kvietimas į Rasos Janušaitės disertacijos gynimo posėdį

Maloniai kviečiame į GTC fizinės geografijos doktor. Rasos Janušaitės disertacijos “Priekrantės sėklių dinamikos tyrimai nuotolinio stebėjimo metodais (Kuršių nerijos Baltijos jūros priekrantės pavyzdžiu)” gynimo posėdį, kuris vyks 2022 m. gruodžio 2 d. 11 val. GTC Konferencijų salėje.

Mokslinis vadovas – dr. Darius Jarmalavičius (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006).

Mokslinis konsultantas – dr. Laurynas Jukna (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006).

Gynimo taryba:

Pirmininkas – prof. dr. Egidijus Rimkus (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006).

Nariai:

prof. dr. Albertas Bitinas (Gamtos tyrimų centras, gamtos mokslai, geologija, N 005);

doc. dr. Ilya Buynevich (Templio universitetas, gamtos mokslai, geologija, N 005);

akad. dr. Jūratė Kriaučiūnienė (Lietuvos energetikos institutas, technologijos mokslai, aplinkos inžinerija, T 004);

prof. dr. Edvinas Stonevičius (Vilniaus universitetas, gamtos mokslai, fizinė geografija, N 006).

 

Posėdžio transliaciją galite stebėti MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NmNkYzQyZmYtOTZjNy00MzEyLWFmODctZmYwYTE3Yjc0OWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

 

Pagarbiai

Dr. Jurga Jankauskienė

Mokslinė sekretorė

Gamtos tyrimų centras

×