Kvietimas į Viktoro Karaliūno disertacijos gynimo posėdį

Gerb. kolegos,

maloniai kviečiame į GTC fizinės geografijos mokslo krypties doktor. Viktoro Karaliūno disertacijos “Paplūdimio ir kopagūbrio sąveika natūraliame ir žmogaus paveiktame krante” gynimo posėdį, kuris vyks 2023 m. rugsėjo 8 d. 13 val. GTC Konferencijų salėje.

Mokslinis vadovas – dr. Darius Jarmalavičius (Gamtos tyrimų centras, Geoaplinkos tyrimų laboratorija).

Gynimo taryba:

Tarybos pirmininkas – prof. dr. Albertas Bitinas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Geologija N 005).

Tarybos nariai:

Prof. habil dr. Inga Dailidienė (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Fizinė geografija N 006).

Doc. dr. Julius Taminskas (Gamtos tyrimų centras, Gamtos mokslai, Fizinė geografija N 006).

Prof. dr. Ramūnas Povilanskas (Klaipėdos universitetas, Gamtos mokslai, Fizinė geografija N 006)

Dr. Grzegorz Uscinowicz (Lenkijos geologijos institutas – Nacionalinio mokslinių tyrimų instituto Jūros geologijos skyrius Gdanske, Gamtos mokslai, Geologija N 005).

Posėdžio transliaciją galite stebėti MS Teams platformoje:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_N2E0NmI1MzUtNzZlZC00MjVlLWE1NDQtNDg2ZTdiNDY3MDVk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2256ed073a-a1d9-466f-ad25-2489cf7b4677%22%2c%22Oid%22%3a%2243043b76-dbba-43cb-84f0-de231ce59ad6%22%7d

Pagarbiai
Dr. Jurga Jankauskienė
Mokslinė sekretorė

×