Mokslinė išvyka į Europos molekulinės biologijos laboratorijos Europos bioinformatikos institutą (EMBL-EBI)

Šių metų liepos 18–22 d. Hinkstone (Jungtinė Karalystė) GTC Genetikos laboratorijos vyresn. m. d. Juliana Lukša dalyvavo EMBL-EBI organizuojamose mokymuose „Proteomics bioinformatics 2022“. Kursų temos: masių spektrometrijos (MS) ir proteomikos duomenų apdorojimo bioinformatikos pagrindai, paieškos sistemų ir papildomo apdorojimo programinės įrangos, kiekybiniai metodai, MS duomenų saugyklos, viešųjų duomenų bazių naudojimas baltymų analizei, baltymų sąrašų anotavimo ir duomenų įtraukimo į molekulinės sąveikos kelius ir juos kaupiančios duomenų bazės. Pristatytas stendinis pranešimas „Impact of Totiviridae dsRNA virus on Saccharomyces cerevisiae host: transcriptomic and proteomic approach“.

Renginio nuoroda: https://www.ebi.ac.uk/training/events/proteomics-bioinformatics-2022/#vf-tabs__section–tab1

×