Paroda, skirta Ričardui Baubinui atminti

2021 m. lapkričio 15 d. – 2022 m. sausio 31 d. Gamtos tyrimų centro Konferencijų salėje, Akademijos g. 2, eksponuojama paroda „Ričardo Baubino „geografinis kodas“, skirta vienam ryškiausių Lietuvos geografų – Ričardui Baubinui (1960–2009) atminti.

Ričardas Baubinas gimė 1960 m. lapkričio 15 d. Bikėnų kaime (Ignalinos rajone) Vlado Baubino ir Bronislavos Damaškaitės-Baubinienės šeimoje. 1978 m. baigė Dūkšto vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. Dar studijų metais Vilniaus universitete buvo padėti tvirti pamatai vėlesniems moksliniams tyrimams, kurie apėmė gamtą, ekologiją ir socialinį gyvenimą. Tolesniuose tyrimuose daug dėmesio skyrė regionų plėtrai, aktyviai dalyvavo rengiant ir įgyvendinant įvairias šalies ir užsienio programas.

Parodoje pristatoma 2020 m. išleista knyga „Geografas. Ričardui Baubinui atminti“. Knygos idėjos autorius – Edis Kriaučiūnas. Joje spausdinami moksliniai ir publicistiniai geografo straipsniai, artimųjų, kolegų ir studentų atsiminimai, darbų bibliografinė rodyklė.

Parodos stenduose pateikiami svarbiausi Ričardo Baubino darbai – monografijos, vadovėliai, jo sudaryti, recenzuoti ir redaguoti darbai, straipsniai bendrosios ir regioninės geografijos klausimais, moksliniai tekstai geopolitikos temomis. Stendai iliustruoti nuotraukomis, asmeniniais mokslininko daiktais.

Apie Kolegą ir jo veiklas garso įraše prisiminimais dalijasi prof. dr. Donatas  Burneika, kuris sako, kad apie jį: „lengviau kalbėti kaip apie įspūdį, o ne faktų rinkinį“. Kalbino Inga Berulienė.

Klausyti įrašo:

https://anchor.fm/lmavb/episodes/Prisimenant-geograf-Riard-Baubin-Lengviau-kalbti-kaip-apie-spd–o-ne-fakt-rinkin-e1a9u96

 

Parodą parengė Audrė Trumpienė ir Sigita Dagienė

×