Paskelbtas podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba paskelbė paraiškų konkursą finansuoti 2022–2024 m. podoktorantūros stažuotes. Paraiškos priimamos iki š. m. birželio 30 d.
Konkursui iš viso skirta 8,4 mln. eurų.
Podoktorantūros stažuotės projekto trukmė – 24 mėnesiai. Projektų įgyvendinimo pradžia – ne vėliau nei š. m. spalio 1 d.
Projekto biudžetą sudaro stažuotojo darbo užmokestis, išlaidos autoriniams darbams, prekėms, paslaugoms, ilgalaikiam turtui ir netiesioginės išlaidos (iki 10 proc.). Vienam projektui skiriama iki 90 000 eurų.
Galimi pareiškėjai – stažuotojas ir tyrimo vadovas kartu su vykdančiąja institucija. Tyrimo vadovas gali būti mokslo (meno) daktaro laipsnį turintis mokslininkas arba pripažintas menininkas.
Mokymai pareiškėjams planuojami 2022 m. gegužės 24 dieną.
Parengta pagal www.lmt.lt
×