Pirmasis GTC Ankstyvosios karjeros tyrėjų piknikas

Praėjusį penktadienį, birželio 3d., Verkių rūmų kieme įvyko pirmasis ankstyvosios karjeros tyrėjų (AKT) piknikas! Į kvietimą susiburti ir pabūti bendraminčių būryje atsiliepė gausus būrys mokslininko karjerą pradedančių GTC bendruomenės narių. Renginio metu dalyviai turėjo progą geriau vienas kitą pažinti, išgirsti apie įvairiose GTC laboratorijose atliekamus mokslinius tyrimus ir taikomus tyrimų metodus, užmegzti naujus ryšius ir pasišnekučiuoti su bendraminčiais prie dosnaus suneštinių vaišių stalo. Ankstyvosios karjeros tyrėjų komitetas (AKTK) kvietė kiekvieną renginio dalyvį apmąstyti kylančius iššūkius, su kuriais susiduria karjerą pradedantys mokslininkai, ir pagalvoti, kuo galime prisidėti prie tyrėjų geresnės padėties ir įsitraukimo į GTC veiklas. Vėliau mažose grupelėse vyko diskusijos, išgryninamos problemos ir formuojami pasiūlymai komitetui, kaip būtų galima spręsti šias problemas. AKTK apibendrins ankstyvosios karjeros tyrėjų lūkesčius ir kartu su GTC administracija stengsis pagerinti jaunųjų kolegų sąlygas ir darbo aplinką, taip skatindami didesnį AKT įsitraukimą į veiklas, motyvaciją vykdyti aukšto lygio tyrimus ir tęsti savo karjerą Lietuvoje.  Renginys vyko lietuvių ir anglų kalbomis, todėl iš užsienio atvykę mokslininkai ir doktorantai galėjo visiškai įsitraukti  į pikniko programą.

Ankstyvosios karjeros komitetas primena apie šią savaitę vyksiančių renginių „Kavos pertaukėlė“ ciklą:

Kavos pertraukėlė su AKT(K): Podoktorantūros stažuotės (12.30 val., pirmadienis, birželio 6 d., GTC vidinis kiemas).

Kavos pertraukėlė su AKT(K): LMT mokslininkų grupių projektai (12.30 val., trečiadienis, birželio 8 d., II korpusas, 404 kab., Branduolinės geofizikos ir radioekologijos laboratorija).

GTC AKT kviečiami jungtis į bendruomenę Ankstyvosios karjeros tyrėjų Facebook grupėje.

×