Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Biodestruktorių tyrimo laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas):

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mikrobiologinius tyrimus, palaikant gyvų mikroorganizmų kolekcijas ir atnaujinant duomenų bazes. Gebėjimas identifikuoti mikroorganizmus fenotipiniais ir šiuolaikinės molekulinės biologijos metodais; analizuoti gautų tyrimų rezultatus ir susijusią mokslinę literatūrą, rašyti ir skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas, pristatyti tyrimų rezultatus tarptautiniu lygiu.

Darbo pobūdis: jaunesnysis mokslo darbuotojas dirbtų Gamtos tyrimų centro programos „Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida besikeičiančioje aplinkoje rizikos vertinimo  ir aplinkos kokybės gerinimo kontekste“ (TARŠA). Vykdytų šios programos uždavinį: „Mikroskopinių grybų paplitimas ir vaidmuo antropogenizuotuose substratuose, biologiniai savitumai, kaitą lemiantys veiksniai, funkcionavimo reguliavimas bei prevencinių priemonių paieška“. Atliktų biologinės kilmės medžiagų, tinkamų žalingų mikroorganizmų veiklos reguliavimui, paiešką. Dalyvautų mokslinių projektų ir užsakomųjų darbų vykdyme. Mokslinius rezultatus skelbtų konferencijose bei rengtų tarptautinio lygio publikacijas.

Reikalavimai pretendentams:

Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją spaudoje ar masinėse informacijos priemonėse ar internetinėje erdvėje ir kt.).

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti:

Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el. p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-12-29.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-01-30.

×