Skelbiamas konkursas jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Genetikos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas Genetikos laboratorijoje (1 pareigybė, 0,5 etato):

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant mikroorganizmų ir protistų molekulinius tyrimus, gebėjimas atlikti genetinės medžiagos išskyrimą ir padauginimą, restrikcinę, elektroforetinę bei sekų analizę.

Darbo pobūdis: vykdys mikroorganizmų ir protistų paplitimo Lietuvos agroekosistemose tyrimus, atliks Sarcocystis genties parazitų tyrimus lizdinio ir tikro laiko PGR būdu, dalyvaus mokslinių projektų veikloje, analizuos gautus rezultatus ir skelbs tarptautinio lygio mokslines publikacijas bei pristatys duomenis tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,36 iki 11,09.

Reikalavimai pretendentams:

Į jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti asmuo, turintis ne žemesnį kaip magistro kvalifikacinį laipsnį ar jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją. Jaunesnysis mokslo darbuotojas turi vykdyti arba padėti vykdyti mokslinių tyrimų ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus bei būti paskelbęs 1 publikaciją recenzuojamuose mokslo leidiniuose ar mokslo populiarinimo straipsnį (publikaciją spaudoje ar masinėse informacijos priemonėse ar internetinėje erdvėje ir kt.).

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el. paštu jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-03-07.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-04-06.

×