Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms eiti Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje, terminuotos užduoties vykdymui

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo (1 pareigybė, 1 etatas) pareigas Klimato ir vandens tyrimų laboratorijoje, terminuotos (3 metai) užduoties – klimato kaitos poveikis upės salų raidai ir vagos hidrauliniam pralaidumui (rytinė Baltijos jūros baseino dalis) – vykdymui.

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant hidrologinius, hidrometrinius, hidrografinius tyrimus, atliekant hidromorfologinių (upių salų kaita laike ir erdvėje), geomorfologinių procesų tyrimus.  Gebėjimas dirbti su hidrologinių, hidrografinių bei kitomis susijusiomis duomenų bazėmis, taikyti GIS technologijas, diachroninės, statistinės analizės metodus.

Darbo pobūdis: duomenų analizė ir vertinimas, tiriant upių vagų atsaką į klimato kaitą ir antropogeninę veiklą baseinuose ir upių slėniuose.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 mokslinius straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose (iš jų 2 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 6-8 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab.

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2022-10-26.

Dokumentų pateikimo terminas: 2022-11-27.

×