Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai:  patirtis vykdant gėlavandenių autotrofinių bendrijų (fitoplanktono, fitobentoso, makrofitų) funkcionavimo tyrimus antropogeninio poveikio sąlygomis, vertinant pirminių producentų vaidmenį vandens telkinių savaiminio apsivalymo procesuose, nustatant vandens telkinių būklę; gebėjimas analizuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis; tyrimų rezultatų skelbimas tarptautiniuose recenzuojamuose moksliniuose leidiniuose ir tarptautinėse konferencijose; patirtis įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus; vadovavimas studentų moksliniams darbams.

Darbo pobūdis:  vykdys autotrofinių bendrijų kaitos ir funkcionavimo tyrimus natūraliose gamtinėse ir antropogeninės veiklos paveiktose ekosistemose, analizuos autotrofinių organizmų produkcinį potencialą ir vaidmenį vandens telkinių savaiminio apsivalymo procesuose, nustatys vandens cheminius rodiklius ir vertins vandens telkinių ekologinę būklę, skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose, kituose mokslo leidiniuose, pristatys konferencijose, dalyvaus mokslinio tyrimo ir bendradarbiavimo projektuose, vykdys mokslo populiarinimo veiklą.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

 Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie atitinka Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-352 patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų kompetencijų aprašo 7 punkte nustatytus reikalavimus patvirtintam tyrėjui ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.3 papunktyje nustatytus reikalavimus mokslo darbuotojui. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 66686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-10-17.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-11-17.

×