Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Ekotoksikologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Ekotoksikologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant aplinkos taršos (cheminės, biologinės ir fizikinės) sukeltų ekotoksikologinių efektų tyrimus, nagrinėjant citogenetinį, biocheminį pokytį vandens organizmuose ir skirtinguose jų audiniuose; gebėjimas analizuoti citogenetines pažaidas, hematologinių parametrų duomenis bei statistiškai apdoroti gautus duomenis; publikacijų rengimas bei duomenų viešinimas aukšto lygio moksliniuose žurnaluose, tarptautinėse ir nacionalinėse mokslinėse konferencijose.

Darbo pobūdis: eksperimentiniai ir in situ ksenobiotikų, elektromagnetinio lauko, biologinių stresorių poveikio vandens organizmams tyrimai, taikant citotoksiškumo ir genotoksiškumo biožymenų analizės metodus (vienos ląstelės gelio elektroforezė (SSGE) bei branduolio pažaidų analizė), hematologinių parametrų (leukograma, trombocitų, leukocitų, eritrocitų kiekio) tyrimus įvairiuose vandens indikatoriniuose organizmuose. Aplinkos genotoksiškumo, citotoksiškumo tyrimai vandens organizmuose siekiant nustatyti kompleksinį aplinkos stresorių sukeltą poveikį vandens ekosistemoms. Vykdyti eksperimentinius tyrimus, analizuoti ir statistiškai apdoroti duomenis. Rezultatų viešinimas tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose bei jų sklaida tarptautinėse ir nacionalinėse konferencijose, mokslinių projektų rengimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-03-28.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-04-28.

×