Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Floros ir geobotanikos laboratorijoje (terminuotai užduočiai vykdyti)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Floros ir geobotanikos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas), terminuotos – trejų metų užduoties – mokslinio tiriamojo darbo “Samanos – buveinių būklės kintančiame kraštovaizdyje indikatoriai“ vykdymui.

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant samanų įvairovės, ekologijos ir populiacijų būklės tyrimus, gebėjimas analizuoti medžiagą remiantis statistiniais metodais, sėkminga patirtis rengiant MTEP projektus.

Darbo pobūdis: vykdyti samanų įvairovės tyrimus įvairiose ekosistemose, samanų floros pokyčių antropogeninio poveikio sąlygomis analizę, kritinių rūšių emendacija ir paplitimo tikslinimą, tvarkyti ir pildyti BILAS samanų kolekcijas, tyrimų rezultatus publikuoti tarptautiniuose ir kituose mokslo leidiniuose, rezultatus pristatyti tarptautinėse konferencijose.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. 8 5 272 98 98, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-02-22.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-03-22.

×