Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Geoaplinkos tyrimų laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: jūros kranto zonos morfodinaminių, litodinaminių bei  hidrodinaminių procesų ir nuotolinių metodų taikymo krantų geomorfologijoje išmanymas; patirtis atliekant jūros priekrantės sėklių geodinaminius tyrimus, tiriant jūros priekrantės morfodinamikos įtaką kranto vystymuisi, vertinant gamtinių ir antropogeninių veiksnių įtaką jūros kranto zonos raidai, taikant nuotolinius ir natūrinius tyrimo metodus; gebėjimas analizuoti, interpretuoti bei apibendrinti palydovinių vaizdų, batimetrinių ir topografinių jūros kranto zonos matavimų duomenis, taikant matematinius-statistinius ir erdvinės analizės metodus; patirtis kuriant ir taikant GIS bei R programavimo kalba pagrįstus algoritmus, skirtus duomenų apie jūros kranto zonos būklę išgavimui iš palydovinių vaizdų, jų analizei; patirtis vykdant batimetrinius matavimus echolotu jūros priekrantės zonoje.

Darbo pobūdis: vykdys jūros priekrantės morfodinaminių procesų tyrimus, taikant nuotolinius ir natūrinius tyrimo metodus, matematinę-statistinę bei erdvinę GIS analizę; vertins hidrodinaminių ir meteorologinių veiksnių įtaką jūros priekrantės  morfodinaminiams procesams; vertins antropogeninės veiklos įtaką jūros kranto zonos geodinamikai; kurs metodus skirtus palydovinių vaizdų panaudojimui jūros kranto zonos pokyčiams vertinti.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +37066686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

 

Konkurso paskelbimo data: 2023-06-30.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-07-31.

×