Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas P. B. Šivickio parazitologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: 1) patirtis vykdant kraujo parazitų biologinės įvairovės tyrimus glaudžiai derinant genetinius, morfologinius, eksperimentinius ir kitus modernius metodus, 2) dalyvavimas parazitologijos mokslo projektuose, 3) patirtis rengiant bakalaurus ir magistrantus parazitologijoje.

Darbo pobūdis: kompleksiniai tarpdisciplininiai laukinių gyvūnų kraujo parazitų (protistų) tyrimai, siekiant įgyti naujų fundamentinių žinių apie šių patogenų įvairovę, vystymosi ypatumus, gyvenimo ciklus ir patogeniškumo mechanizmus, pagrįstų integruotais moderniais tyrimais; kraujo parazitų biologinės įvairovės būklės ir funkcijų ekosistemose šių žinių pagrindu vertinimas. Planuojama gauti naujų žinių apie paukščių  hemosporidinių parazitų audiniuose stadijų vystymosi dėsningumus ir išaiškinti užkrėstų vidaus organų patogenezės mechanizmus, siekiant geriau suprasti ir įvertinti šių parazitų plitimo ypatumus ir funkcijas ekosistemose globalios kaitos sąlygomis. Konkursą laimėjęs mokslininkas DNR analizės pagrindu kurs hemosporidinių parazitų būdinimo molekulinius žymenis, atliks paukščių hemoproteidų specifiškumo ir patogeniškumo tyrimus, sieks geresnio šių patogenų plitimo supratimo ir naujų profilaktikos priemonių paieškos, dalyvaus mokslo projektuose, rengs parazitologijos srities mokslininkus, skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose ir kituose mokslo žurnaluose, populiarins mokslą.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +37066686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-09-13.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-10-13.

×