Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Žinduolių ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Žinduolių ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant smulkiųjų žinduolių parazitų tyrimus, tradicinių ir molekulinių metodų taikymas identifikuojant smulkiųjų žinduolių parazitus, gebėjimas analizuoti duomenis statistinėmis programomis.

Darbo pobūdis: parazito-šeimininko sąveikų tyrimai, parazitų identifikavimas tradiciniais ir molekuliniais metodais. Faktorių, formuojančių parazitų ir jų šeimininkų bendrijas, nustatymas. Publikacijų rengimas, dalyvavimas tarptautinėse konferencijose, projektų rengimas.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +37066686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-05-19.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-06-19.

×