Skelbiamas konkursas mokslo darbuotojo pareigoms užimti Žuvų ekologijos laboratorijoje (terminuotai užduočiai vykdyti)

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti mokslo darbuotojo pareigas Žuvų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas) terminuotos dvejų metų užduoties – „Invazinių žuvų rūšių plitimo ir retų žuvų rūšių buveinių būklės priklausomybė nuo įvairaus pobūdžio žmogaus ūkinės veiklos poveikio“ – vykdymui.

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant ilgalaikius vandens ekosistemų ekologijos, žuvų bioįvairovės, paplitimo, gausumo, augimo, citogenetikos, bendrijų ir populiacijų būklės, struktūros bei išteklių tyrimus; atliekant gamtosauginius bei monitoringo darbus, ekspertizes, saugomų bei invazinių rūšių tyrimus; dalyvavimas mokslinėse programose bei projektuose; gebėjimas savarankiškai planuoti ir vykdyti mokslinius tyrimus, korektiškai surinkti tyrimų duomenis, juos analizuoti ir apibendrinti; patirtis dirbant su multimetrais, valtimis, elektrožūklės aparatais, žvejybiniais tinklais, GPS ir echolokacine technika, mikroskopais ir kita laboratorine įranga.

Darbo pobūdis: vidaus vandenų (upių, ežerų ir vandens saugyklų) žuvų bendrijų ir populiacijų, žuvų ekologijos, bioįvairovės, retų bei invazinių žuvų rūšių tyrimai.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 11,98.

Reikalavimai pretendentams:

Į mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 3 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 2 mokslo straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe 1 straipsnį žurnale, kurio reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šį straipsnį su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Pasiteirauti: Tel. +37066686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-06-30.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-07-31.

×