Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Algologijos ir mikroorganizmų ekologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis vykdant gėlavandenių dumblių ir melsvabakterių rūšių įvairovės, biologijos ir ekologijos tyrimus; vertinant vandens telkinių būklę pagal biologinius, hidrofizikinius-cheminius rodiklius; patirtis vykdant melsvabakterių produkuojamų cianotoksinų, kitų antrinių metabolitų tyrimus, melsvabakterių ir dumblių panaudojimo biotechnologijoje tyrimus, gebėjimas analizuoti ir apibendrinti tyrimų duomenis matematiniais statistiniais metodais; skelbti tarptautinio lygio mokslines publikacijas ir tyrimų rezultatus tarptautinėse konferencijose; įgyvendinti mokslinių tyrimų projektus; vadovauti I, II ir III studijų pakopos studentų moksliniams darbams.

Darbo pobūdis: vykdys fitoplanktono ir fitobentoso įvairovės, bendrijų kaitos ir funkcionavimo ypatumų tyrimus gamtinių veiksnių ir antropogeninio poveikio sąlygomis, dumblių ir melsvabakterių biologiškai aktyvių medžiagų, cianotoksinų tyrimus, skelbs tyrimų rezultatus tarptautiniuose, kituose mokslo leidiniuose, pristatys konferencijose ir vykdys mokslo žinių populiarinimą visuomenei.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie paskelbė ne mažiau kaip 7 tarptautinio lygio mokslo straipsnius (iš jų 3 mokslinius straipsnius per paskutinių 5 darbo metų laikotarpį, tame tarpe ne mažiau kaip du žurnaluose, kurių reitingas Q1 arba Q2, o pastaruosius 5 metus dirbusiems Gamtos tyrimų centre – šiuos straipsnius su GTC prieskyra), atitinka kitus Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų apraše nustatytus reikalavimus. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 666 86420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-06-06.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-09-05.

×