Skelbiamas konkursas vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms užimti Augalų patologijos laboratorijoje

Gamtos tyrimų centras skelbia konkursą eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas Augalų patologijos laboratorijoje (1 pareigybė, 1 etatas).

Pretendentų privalumai: patirtis laboratorijoje vykdant taikomuosius ir fundamentinius mikroorganizmų (bakterijų, grybų) įvairovės tyrimus, šiuolaikinių bioinformatinių programų išmanymas atliekant genomo ir/ar metagenominius mikrobiomų tyrimus.

Darbo pobūdis: tyrimai, numatyti LR Vyriausybės patvirtintoje programos „Kenksmingų medžiagų, patogenų ir nepalankių veiksnių sklaida (TARŠA)“ uždavinyje „Ištirti fitopatogeninių mikroorganizmų įvairovę bei jų plitimo dinamiką kintančio klimato ir antropogeninio poveikio sąlygomis, siekiant parinkti prevencines bei kontrolės priemones šių mikroorganizmų daromai žalai sumažinti“ – mikroorganizmų aptikimas ir identifikavimas atliekant morfologinius, biocheminius, molekulinius tyrimus, tarprūšinės ir vidurūšinės genetinės įvairovės (genų, genomo lygmenyje) tyrimai; mokslinių tyrimų projektų paraiškų rengimas, projektų įgyvendinimas, tyrimų rezultatų publikavimas tarptautiniuose, kituose mokslo leidiniuose, dalyvavimas tarptautinėse mokslinėse konferencijose, mokslinių tyrimų rezultatų populiarinimas, pagalba bakalaurams bei magistrams, rengiantiems kursinius bei baigiamuosius darbus.

Darbo užmokestis nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymu. Pareiginės algos koeficientas – nuo 9,82 iki 15,75.

 Reikalavimai pretendentams:

Į vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas gali pretenduoti mokslininkai, kurie atitinka Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2023 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-352 patvirtinto Mokslo ir studijų institucijų tyrėjų karjeros pakopų privalomų  kompetencijų aprašo 8 punkte nustatytus reikalavimus pripažintam tyrėjui ir Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių Kvalifikacinių reikalavimų aprašo 5.2 papunktyje nustatytus reikalavimus vyresniajam mokslo darbuotojui. Vertinant pretendentus, taikomi pretendentų vertinamų darbų atitikmenys Gamtos tyrimų centro mokslo darbuotojų pareigybių kvalifikacinių reikalavimų aprašo 7-9 punktuose nustatyta tvarka.

 Asmenys, pageidaujantys dalyvauti konkurse, pateikia šiuos dokumentus:

  1. prašymas dalyvauti konkurse, nurodant į kurias pareigas pretenduojama;
  2. asmens tapatybę įrodantis dokumentas bei jo kopija;
  3. gyvenimo aprašymas;
  4. išsilavinimą ir profesinę kvalifikaciją liudijantys dokumentai ir jų kopijos;
  5. šaukiamojo amžiaus asmenims – karo prievolininko statusą liudijantis dokumentas, kario arba šauktinio liudijimas;
  6. asmeninių privalumų sąrašas, kuriame pretendentas laisva forma nurodo savo įgūdžius ir dalykines savybes;
  7. mokslinių straipsnių sąrašas (pagal formą);
  8. Kiti sąrašai, atitinkantys pareigybės, į kurią pretenduojama, reikalavimus.

Adresas dokumentams teikti: Akademijos g. 2, Vilnius, 212 kab. arba el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt.

Pasiteirauti: Tel. +370 66686420, el.p. jurga.silinskaite@gamtc.lt

Konkurso paskelbimo data: 2023-07-19.

Dokumentų pateikimo terminas: 2023-08-19.

×